dr Agata Milert

ORCID - 0000-0002-9299-3227

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2010 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2003 – ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • 1999 – uzyskanie tytułu zawodowego Instruktora Sportu Osób Niepełnosprawnych
 • 1999 – uzyskanie tytułu magistra fizjoterapii

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • Od 2020 roku - Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na lata 2020-2024
 • Od 2019 roku - Opiekun Koła Naukowego Motus
 • Od 2018 roku - Opiekun Pracowni Diagnostyki Funkcjonalnej Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego
 • 2016-2017 – Wydziałowy Koordynator Programu Edukacyjnego Wspólnoty Europejskiej Erasmus+

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

 Czynny udział w konferencjach naukowych –  http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/bib/bib/

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 1 promotorstwo pomocnicze wypromowanej pracy doktorskiej
 • 1 promotorstwo pomocnicze pracy doktorskiej w toku

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu/ów: Kinezyterapia, Fizjoterapia Ogólna, PNF, Terapia Funkcjonalna, Wybrane Metody Fizjoterapeutyczne
 • Prowadzenie zajęć z przedmiotu: Tai Chi for Health Promotion (w języku angielskim) dla studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+
 • Promotorstwo 27 prac magisterskich i 14 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2015 – członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • Nie dotyczy

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2020 - Wyjazd studyjny w ramach projektu "Mistrzowie Dydaktyki" MNiSW – Ghent University, Gandawa, Belgia
 • 2020 – Szkolenie USG w praktyce fizjoterapeuty – Sonofeedback
 • 2020 – Szkolenie USG kompleksu lędźwiowo-miedniczego
 • 2019 – Szkolenie Elektromiografia w badaniach naukowych
 • 2019 – Szkolenie Neurodynamika Kliniczna NDS – Kwadrant Górny
 • 2014-2019 – Wyjazdy szkoleniowe w ramach programu ERASMUS + Staff Mobility for Teaching oraz Staff Training Mobility: Lapland University, Rovaniemi, Finlandia (2014), Uniwersytet Karola, Praga, Czechy (2017) Alma Mater Europaea, Maribor, Słowenia (2018), University of Porto, Porto, Portugalia (2019)
 • 2018 – Kurs Techniki Pracy Strukturalnej
 • 2018 - Szkolenie modułowe Kinetic Control: Staw krzyżowo-biodrowy, miednica L3
 • 2015 – Szkolenie Przesiewowe metody analizy chodu
 • 2015 – Szkolenie Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie (mięśniowo-powięziowe)
 • 2011 – kurs podstawowy Kinesiology Taping
 • 2004 – tytuł Dyplomowanego Terapeuty PNF
 • 2003 – kursy ABCD diagnozowania i leczenia zespołów bólowych metodą McKenziego

Działalność w innych organizacjach

 • Od 2018 – członek Krajowej Izby Fizjoterapii

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • Nie dotyczy