dr hab. Edyta Mikołajczyk prof. AWF

ORCID -  0000-0003-4109-9409

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2019 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, temat osiągnięcia naukowego: „Wpływ autorskich programów ćwiczeń z wykorzystaniem powierzchni niestabilnych na równowagę osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
 • 2006 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej; Temat pracy doktorskiej „Wpływ promieniowania laserowego niskiej mocy na wybrane fizjologiczne właściwości krwi obwodowej – badania in vitro”
 • 2000 – specjalizacja z rehabilitacji ruchowej I°
 • 1996 – uzyskanie stopnia magistra rehabilitacji ruchowej
 • 1987-1991 – VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, klasa o profilu biologiczno-chemicznym

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • Od 1.01.2020 – profesor uczelni, Zakład Kinezyterapii, Instytut Nauk Stosowanych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2018 – starszy wykładowca, Zakład Kinezyterapii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2006-2018 – adiunkt, Zakład Kinezyterapii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1998-2006 – asystent, Zakład Kinezyterapii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1996-1998 - wykładowca, Zakład Kinezyterapii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1996-2000 – Krakowski Szpital Specjalistyczny, im. Jana Pawła II w Krakowie
 • 1999-2002 – Collegium Medicum, Wydział Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Od 2016 – Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • 2016-2020 – Członek Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich
 • 2016-2020, 2020-2024 – Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • 2009 – Opiekun Koła Naukowego „Motus”, współpraca do 06.2017
 • Od 2019 Członek Rady Wydziału
 • Od 2022 - opiekun Studenckiego Koła Rehabilitacji Ruchowej "Szansa" 

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

 Czynny udział w konferencjach naukowych –  http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/bib/bib/

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • promotor 1 pracy doktorskej w toku
 • 1 promotorstwo pomocnicze pracy doktorskiej

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu: Terapia funkcjonalna
 • Prowadzenie wykładów z przedmiotów: Terapia Funkcjonalna, Metody specjalne fizjoterapii: Wybrane metody terapeutyczne; ćwiczeń z przedmiotów: Kinezyterapia, Terapia Funkcjonalna, Fizjoterapia Ogólna, Metody specjalne fizjoterapii: Wybrane metody terapeutyczne
 • Promotorstwo kilkudziesięciu prac magisterskich i dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • 2012-2015 – sekretarz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii / oddział Małopolska
 • 2016-2020; 2020-2024 – Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 • Od 2000 – członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • Do 2018 członek Komitetu Naukowego w czasopiśmie Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2023 - Diaphragm Concept - Diagnostyka i terapia przepony
 • 2023 - trening kontroli mobilności - kręgosłup lędźwiowy
 • 2022 - Trening mięśni lokalnych. Stabilizacja głęboka.
 • 2022 - warsztaty: Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów po zabiegach operacyjnych kręgosłupa lędźwiowego z wykorzystaniem telerehabilitacji 
 • 2021 – Kinetic Control: Kręgosłup szyjny, bark
 • 2021 – Movement System Impairments: Kręgosłup lędźwiowy, biodro, kręgosłup szyjny, bark
 • 2021 – Kinetic Control: Kończyna dolna
 • 2021 – McConnell Institute: Obręcz barkowa
 • 2021 – Diagnostyka i terapia funkcjonalna w schorzeniach ortopedyczno-neurologicznych
 • 2020 – Diagnostyka i terapia ortopedyczna/neurologiczna
 • 2020 – Bolesny bark - konkretnie i na temat
 • 2020 – Webinar Movement System - wprowadzenie
 • 2020 – Webinar Jenny McConnell
 • 2020 – Webinary: Ruch w fizjoterapii - przypadki kliniczne 1.0.; Ruch w fizjoterapii: powtórka i rozwinięcie; Ruch w fizjoterapii - kręgosłup lędźwiowy, biodro, kolano, stopa, bark
 • 2019 – Metoda Stabilizacji Spiralnej SM-System/ poziom I A+B
 • 2019 – Neurodynamika Kliniczna NDS Kwadrant Górny
 • 2018 – Techniki Pracy Strukturalnej
 • 2018 – Kinetic Control: Staw krzyżowo-biodrowy, miednica
 • 2017 – Ocena wizualna w pracy strukturalnej
 • 2016 – Acute and Chronic Lumbar and Pelvic Girdle Pain
 • 2015 – Specjalistyczne Warsztaty Szkoleniowo-Doskonalące z zakresu terapii Manualnej (Mulligan Concept)
 • 2015 – Fascial Release for Structural Balance: Arches & Legs
 • 2015 – seminarium Partial Weight Bearing Gait Training Seminar
 • 2015 – Statistica – kurs podstawowy
 • 2014 – warsztaty McConell Concept
 • 2014 – warsztaty Funkcjonalna Terapia Manualna
 • 2013 – warsztaty Analiza chodu i jej wykorzystanie w praktyce fizjoterapeutycznej
 • 2013 – Koncepcja Mini Motion- Trening Mini Motion w terapii dysfunkcji odcinka szyjnego kręgosłupa
 • 2012 – Teoria i koncepcja Kinetic Control & Kręgosłup Lędźwiowy
 • 2011 – warsztaty naukowo-szkoleniowe „Problematyka rehabilitacji w wybranych uszkodzeniach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego”
 • 2011 – Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie, punkty spustowe, ból i napięcie mięśni
 • 2010 – Neuromuscularskeletal Plasticity N. A. P. moduł I/II
 • 2009 – Sports Taping/ Mulligan Concept
 • 2008 – Medical Taping Concept
 • 2001/2002 – Studium Przygotowania Pedagogicznego
 • 2002 – PNF- Proprioceptive Neuromuscular Facilitation- kurs rozwijający
 • 2001, 1998 – Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego –A,B,C
 • 2000 – specjalizacja z rehabilitacji ruchowej I°
 • 2000 – PNF – kurs podstawowy
 • 1999 – Biostymulacja laserowa w praktyce medycznej
 • 1999 – Krioterapia ogólnoustrojowa i miejscowa. Wykorzystanie biostymulacji laserowej w rehabilitacji
 • 1992 – Kurs masażu klastycznego I°

Działalność w innych organizacjach

 • Nie dotyczy

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 2014 – Wyróżnienie Honorowe Rektora AWF w Krakowie z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej w roku 2013
 • 2021 - Medal Komisji Edukacji Narodowej