dr Grażyna Guzy

ORCID number: 0000-0002-6832-9414

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe 

 • 2006 - uzyskanie stopnia doktora nauk kultury fizycznej; Temat pracy doktorskiej: Skuteczność terapii metodą McKenziego u osób z zespołem zaburzeń strukturalnych krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa.
 • 1996 - uzyskanie tytułu magistra rehabilitacji ruchowej; Temat pracy magisterskiej: Poziom zaburzeń funkcji ręki w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów.
 • 1987-1991 - nauka w I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, profil: biologiczno-chemiczny

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • od 2018 starszy wykładowca w Zakładzie Kinezyterapii Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2006-2018 – adiunkt w Zakładzie Kinezyterapii Wydziału Rehabilitacji ruchowej
 • 1996-2006 – asystent w Zakładzie kinezyterapii Instytutu Rehabilitacji/Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

 Czynny udział w konferencjach naukowych –  http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/bib/bib/

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Praca dydaktyczna w uczelni 

 • prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu Metody specjalne fizjoterapii - wybrane metody fizjoterapeutyczne oraz Metody specjalne fizjoterapii – metoda PNF, prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu Kinezyterapia
 • promotorstwo 45 prac magisterskich 

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach 

 • Od 2000 – członek Stowarzyszenia Instytutu McKenziego Polska (obecnie Stowarzyszenia MDT Polska)

 Kursy, szkolenia, specjalizacje 

 • 2015 - szkolenie „Statystyka w medycynie-analiza danych jakościowych” szkolenie „STATISTICA - kurs podstawowy”
 • 2013 - konferencja naukowo-szkoleniowa: XI Spotkanie Terapeutów Dyplomowanych i Certyfikowanych „Odcinek szyjny kręgosłupa – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne dla MDT”
 • 2009 - kurs E „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego”
 • 2008 - konferencja naukowo-szkoleniowa certyfikowanych terapeutów Instytutu McKenziego Polska w Jadwisinie k/Warszawy
 • 2006 - konferencja naukowo-szkoleniowa certyfikowanych terapeutów Instytutu McKenziego Polska w Łężeczkach
 • 2001/2002 - studium Przygotowania Pedagogicznego
 • 2001 - kurs rozwijający z metody PNF, zakończony pozytywnym zaliczeniem międzynarodowego egzaminu,
 • 2000 - kurs przygotowujący oraz pozytywne zaliczenie egzaminu z języka angielskiego FCE,
 • 2000 - seminarium szkoleniowe – „Magnetoterapia i magnetostymulacja w rehabilitacji. Postępy elektrotechniki medycznej w rehabilitacji”,
 • 2000 - szkolenie dla nauczycieli akademickich, zakończone pozytywnie zaliczonym egzaminem, upoważniające do nauczania metody PNF z zgodnie z wymaganiami IPNFA (International PNF Assosiation),
 • 2000 – kurs przygotowawczy oraz zaliczenie egzaminu uwierzytelniającego metody McKenziego,
 • 2000 - dwu stopniowy kurs podstawowy metody PNF,
 • 2000 - kurs „Terapia manualna – zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń. Diagnostyka i techniki mobilizacji kręgosłupa piersiowego”,
 • 1999 - kurs doskonalący „Aktywna i pasywna terapia w wodzie”,
 • 1999 - kurs „Terapia manualna – zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń. Diagnostyka i techniki mobilizacji kręgosłupa lędźwiowego i stawów krzyżowo-biodrowych”.
 • 1999 - kurs „Terapia manualna – zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń. Diagnostyka i techniki mobilizacji stawów i mięśni”.
 • 1999 - kurs „Terapia manualna – zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń. Podstawy terapii manualnej”.
 • 1998 - kurs „Aktywna i pasywna terapia w wodzie”,
 • 1998 - kurs D „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego”.
 • 1997 - kurs C „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego”.
 • 1997 - kurs B „Diagnozowania i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego”.
 • 1997 - kurs A „Diagnozowania i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego”.

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia 

 • 2005 - opublikowanie biografii w IV wydaniu leksykonu biograficznego WHO IS WHO
 • 2014 - wyróżnienie Honorowe Rektora AWF Kraków z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej w roku 2013
 • 2017 – wyróżnienie za badania na temat: „Ergonomia pracy a zespoły bólowe w obrębie klatki piersiowej wśród taksówkarzy” [w:] Nowe wyzwania w fizjoterapii, terapii zajęciowej i kosmetologii [red.] Tomasz Włoch, Jacek Głodzik; Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 15-lecia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Kraków 20-22.04.17. Wyd. AWF Kraków, streszczenie s. 154-155.

Inne

 • 1999-2006- organizacja kursów metody McKenziego w Krakowie
 • 2000-2001 - organizacja kursów metody PNF w Krakowie
 • 2000-2001 - tłumacz kursów metody PNF z języka angielskiego na język polski
 • Od 2002 - prowadzenie pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu w Krakowskim Ośrodku Diagnostyki Kręgosłupa, w tym szczególnie leczenie zachowawcze chorych przedoperacyjnych z problemami zespołów bólowych kręgosłupa.
 • 2011-2019- współpraca naukowa z dr H. Vernonem, Canadian Memorial Chiropractic College, Toronto
 • Od 2011 - współpraca naukowa z dr. hab. R. Polczykiem oraz dr hab. M. Szpitalak z Instytutu Psychologii UJ
 • 2012 – 2014 - współpraca z prof. Michael Nicolas, University of Sidney, Royal North Shore Hospital
 • 2016-2017 - prowadzenie wykładów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku