dr Arkadiusz Berwecki

ORCID - 0000-0002-1176-0449

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2009 – uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim UJ CM;
  Temat pracy doktorskiej:  Wpływ ciśnienia wewnątrzbrzusznego na wydolność oddechową chorych kwalifikowanych do operacji na aorcie brzusznej
 • 1996 – uzyskanie stopnia magistra rehabilitacji ruchowej
  Temat pracy magisterskiej: Masaż segmentarny jako metoda oddziaływania odruchowego i jego wykorzystanie w terapii zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1988-1992 – nauka w LO Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • Od 2009 roku adiunkt w Zakładzie Kinezyterapii
 • Od 1996 roku rehabilitant w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie, od 2005 roku Koordynator Zespołu Rehabilitantów

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

 Czynny udział w konferencjach naukowych –  http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/bib/bib/

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Nie dotyczy

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu Metody specjalne w fizjoterapii: Metoda PNF
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotów: Metody specjalne w fizjoterapii: Metoda PNF oraz Kinezyterapia
 • Promotorstwo 43 prac magisterskich i dyplomowych w latach 2017 - 2020

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2000 – członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Nie dotyczy

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • Kurs podstawowy Metoda PNF
 • Kurs rozwijający Metoda PNF
 • Kurs A,B, C, D Metody McKenzie – Credentialing Examination

Działalność w innych organizacjach

Nie dotyczy

Uzyskane nagrody i odznaczenia

Nie dotyczy

Zainteresowania/hobby

 • Pływanie: zawodnik sekcji AZS AWF Kraków (2019 – obecnie)  oraz sekcji Masters Motyl MOSiR Stalowa Wola (2009 – obecnie).
 • World Masters Championships Gothenburg 2010 – 2 czwarte miejsca
 • European Masters Championships Eindhoven 2013 – 1 złoty oraz 2 srebrne medale
 • European Masters Championships Kranj 2018 – 1 złoty oraz 2 srebrne medale