dr Jakub Szczechowicz

ORCID - https://orcid.org/0000-0002-9611-2546

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2005 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej; Temat pracy doktorskiej Restytucja funkcji ręki w procesie postępowania usprawniającego u osób po leczeniu operacyjnym Zespołu Kanału Nadgarstka
 • 1998 – uzyskanie stopnia magistra fizjoterapii Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1990-1994 – nauka w VIII LO im. St.Wyspiańskiego w Krakowie

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • Od 2017 roku starszy wykładowca w Zakładzie Kinezyterapii
 • Od 2006 roku Kierownik Zakładu Kinezyterapii
 • 2008-2012 Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
 • 2009 i 2011 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2010 i 2012 Przewodniczący Komisji ds. Egzaminów Licencjackich
 • Od 2013 członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • 2008-2012 Członek Rady Wydziału
 • 2009-2011 Specjalista ds. merytorycznych w ramach Projektu nr POKL.04.01.01-00-097/09 „Doskonalenie potencjału dydaktyczno-naukowego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez pięciu partnerów – Liderem była Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie
 • 2012 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji Occupational Therapy: the International Perspective, AWF Kraków
 • 2013 Członek Komitetu Naukowego Jubileuszowej Otwartej Konferencji Naukowej z okazji X-lecia SKN „Motus”; AWF Kraków, pt. Holistyczne ujęcie fizjoterapii – punkt widzenia młodych naukowców
 • 2015 członek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji przygotowania obchodów piętnastej rocznicy powstania Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Od 2017 Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2018, 2019 Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki: Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa i Kosmetologia

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

 Czynny udział w konferencjach naukowych –  http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/bib/bib/

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 1 promotorstwo pomocnicze pracy doktorskiej w toku

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu/ów – Kinezyterapia, Fizjoterapia ogólna, Fizjoterapia w dysfunkcjach ręki, Terapia ręki w schorzeniach, Terapia ręki pourazowej
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu/ów Kinezyterapia, Fizjoterapia ogólna, Fizjoterapia w dysfunkcjach ręki, Terapia ręki w schorzeniach, Terapia ręki pourazowej
 • Promotorstwo 22 prac magisterskich i 13 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2001 – członek Sekcji Terapeutów Ręki Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 • 2005-2020 prezes Sekcji Terapeutów Ręki Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 • Od 2020 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Ręki
 • 2006 członek ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education)

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2001 - staż szkoleniowy w Centrum Rehabilitacji Ręki w Grenoble we Francji
 • 2001 - prowadzenie szkolenia w ramach programu opracowanego przez CMKP dla lekarzy chirurgów na II stopień specjalizacji w zakresie ortopedii
 • 2018 – kurs Techniki pracy strukturalnej
 • 2019 - Kurs NDS Solutions – Neurodynamika Kliniczna

Działalność w innych organizacjach

 • 2017 Członek Komitetu Organizacyjnego i Naukowego IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki; Kraków
 • Od 2016 członek sekcji AZS AWF Kraków Masters

Uzyskane nagrody i odznaczenia

Zainteresowania/hobby