dr Magdalena Markowska

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • W przygotowaniu.

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • W przygotowaniu.

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • W przygotowaniu.

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Prowadzenie zajęć:
  • Masaż leczniczy (Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie)
  • Masaż klasyczny (Kosmetologia - studia I stopnia)

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • od 2016 – członek zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Małopolskiego

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • W przygotowaniu.

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2015-2016 – kurs Kinesio Taping® KT1/KT2, KT3/KT4 - Specialty Sports Orthopedic Concepts of the Kinesio Taping® Method, certyfikacja KTAI
 • 2013 – kurs doskonalący dla fizjoterapeutów: ”Opieka geriatryczna”
 • 2013 – szkolenie z Thera-Band: “Nowoczesne metody terapeutyczne. Innowacje w Thera-Band”
 • 2010-2012 – PNF Basic i Advanced – dyplomowana terapeutka PNF
 • 2010-2011 – Mulligan Concept level A i B
 • 2010 – Elyth S Kinesiotaping Basic
 • 2007-2008 – kurs masażu (trzy stopnie obejmujące: masaż klasyczny, segmentarny, limfatyczny, mobilizacje stawów, sportowy, punktowy chiński i refleksoterapię stopy)

Działalność w innych organizacjach

 • W przygotowaniu.

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • W przygotowaniu.

Inne

 • 2015 – współautorka cyklu artykułów dla Medycyny Praktycznej - Portalu Pacjenta (mp.pl/pacjent):
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia sensomotoryczne”
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia czynne wolne”
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia bierne redresyjne i wyciągi”
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia manipulacyjne”
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia czynne w odciążeniu”
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia rozciągające”
  • Markowski A., Markowska M.: „Kinesio Taping® (kinesiotaping)”
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia bierne właściwe”
  • Markowski A., Markowska M.: „Pozycje ułożeniowe”
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia izometryczne
  • Markowski A., Markowska M.: „Kinezyterapia – ćwiczenia czynne”