Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia dla dra Andrzej Markowskiego, dr Anny Pawlikowskiej oraz dra Rogera Madejskiego w zajęciach studyjnych w Groningen.

Ostatni dzień (5 kwietnia 2019) zajęć studyjnych programu "Mistrzowie Dydaktyki" realizowanych w Uniwersytecie w Groningen. Finalne spotkanie zostało poświęcone systemowi ewaluacji pracy nauczycieli akademickich z zakresu realizacji efektów uczenia. Omówione zostały również dalsze etapy szkolenia, które zostaną zaplanowane w ramach trzech oddzielnych modułów realizowanych w Polsce w ciągu najbliższego roku. Pracownicy Wydziału Rehabilitacji Ruchowej pomyślnie ukończyli szkolenie w czasie wizyty studyjnej w Uniwersytecie w Groningen.

Na koniec należy się szczególne podziękowanie dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zespołu instruktora Rick'a Huizinga za profesjonalne i solidne przeprowadzenie szkolenia oraz za gościnność Uniwersytetu w Groningen.

DZIĘKUJEMY!

Czytaj więcej...

Rick Huizinga - prowadzący szkolenie z zakresu tutoringu.

Dzień 4 kwietnia 2019 został poświęcony zaprezentowaniu założeń dotyczących tutoringu. Zajęcia odbyły się w Uniwersytecie w Groningen, gdzie realizowany jest program "Mistrzowie Dydaktyki", w którym udział biorą pracownicy Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Jednym z głównych zadań uczestników szkolenia było przygotowanie planu, który miał być podstawą do stworzenia zajęć w formie tutoringu. Wszystkie prezentacje spotkały się z pozytywną oceną prowadzącego szkolenie Rick'a Huizinga. Zaprezentowano również możliwości wykorzystania narzędzi Google'a (praca klasowa, przygotowanie prezentacji multimedialnej w trybie kooperacyjnym).

Czytaj więcej...

Trzeci dzień szkolenia z programu realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Uniwersytecie w Groningen (Holandia) - Mistrzowie Dydaktyki. W dniu 3 kwietnia 2019 odbyły się prezentacje zajęć w systemie "Micro-teaching", w którym wszyscy uczestnicy podlegali wewnętrznej ocenie prezentowanych umiejętności nabytych w poprzednich dniach. Na koniec dnia szkoleniowego zorganizowano wycieczkę z przewodnikiem po Groningen, ze szczególnym uwzględnieniem historii powiązanej z rozwojem nauki i szkolnictwa wyższego w Groningen.

Czytaj więcej...

Od lewej: dr Roger Madejski, Ine Noben, dr Anna Pawlikowska i dr Andrzej Markowski.

Kolejny dzień szkolenia z programu realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Uniwersytecie w Groningen (Holandia) - Mistrzowie Dydaktyki. Szkolenie w dniu 2 kwietnia 2019 prowadziła Ine Noben (Professional Learning Communities Project Coordinator) z zakresu "Microstructure of lesson" oraz "Micro-teaching preparation". System szkoleniowy opiera się o najnowsze metody stosowane w dydaktyce uczelni wyższych.

Czytaj więcej...

Od lewej: dr Andrzej Markowski, Rick Huizinga, dr Roger Madejski i dr Anna Pawlikowska.

Mistrzowie Dydaktyki, program realizowany z ramienia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Uniwersytecie w Groningen (Holandia). W zajęciach wyjazdowych uczestniczą pracownicy Wydziału Rehabilitacji Ruchowej: dr Anna Pawlikowska (Zakład Nauk Społecznych, Uczelniany Koordynator ds. programu Mistrzowie Dydaktyki), dr Roger Madejski (Zakład Promocji Zdrowia) oraz dr Andrzej Markowski (Zakład Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej). Szkolenie w dniu 1 kwietnia 2019 prowadził Rick Huizinga (International/Intercultural Educator i Teacher Trainer) z zakresu "Course design" i "Active learning". Szkolenie ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu prowadzenia dydaktyki przez nauczycieli akademickich.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w IV Ogólnopolskim Sympozjum
Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego
18 – 19 października 2019 roku

 Już po raz czwarty w dniach 18 – 19 października 2019 roku odbędzie się w murach krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego Ogólnopolskie Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego. Jest to jedyne, cykliczne spotkanie o takiej tematyce w Polsce. Organizatorami są Fundacja Amicus Renis, Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Sekcja Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym.

Patronat nad Sympozjum objęli: Prezydent miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski oraz JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab. Aleksander Tyka.

Czytaj więcej...