W ramach pracy nad międzynarodowym projektem HOMESIDE, pracownicy Zakładu Terapii Zajęciowej dr hab. Edyta Janus prof. AWF, dr Anna Bukowska, dr Aleksandra Kulis przebywają obecnie na Uniwersytecie w Melbourne. Międzynarodowy zespół pracuje nad walidacją kwestionariuszy w celu ujednolicenia procedury badawczej we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie (Australia, Wielka Brytania, Norwegia, Niemcy oraz Polska).

   

ZAPROSZENIE

Katedra Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zaprasza na

I Kongres Terapii Zajęciowej

Nowe horyzonty terapii zajęciowej. Interdyscyplinarność i wielokierunkowość.

Kraków, 16.06.2020

 Czerwcowy kongres w Krakowie poświęcony nowoczesnej i innowacyjnej terapii zajęciowej to pierwsze ogólnopolskie spotkanie naukowe tego rodzaju. Kongres ma na celu zaprezentowanie oraz pogłębienie rozumienia terapii zajęciowej zgodnie z europejskimi i światowymi trendami. Ważnym elementem będzie przy tym zwrócenie uwagi na zjawisko akademizacji oraz coraz większej profesjonalizacji terapii zajęciowej w Polsce i zagranicą. Kongres stworzy również platformę wymiany doświadczeń i będzie pełnił funkcję integrującą środowisko terapeutów zajęciowych w Polsce. Podczas kongresu przedstawione zostaną nowe kierunki rozwoju oraz możliwości zastosowania terapii zajęciowej, zarówno w wymiarze  teorii, jak i praktyki, stanowiące o interdyscyplinarności i wielokierunkowości tej dziedziny.     

Poniżej link do strony Konferencji:

https://terapiazajeciowa2020.awf.krakow.pl/

 

   
 
Zapraszamy do odsłuchania audycji w Radiu Kraków, w której o demencji i projekcie HOMESIDE opowiadały dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann i dr Anna Bukowska. 
 

W dniach 6-7 grudnia 2019 roku w Pabianicach, odbywał się 17 kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Jego częścią już po raz trzeci była Konferencja Młodych Naukowców, na której Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz koło naukowe "Szansa" reprezentowali studenci fizjoterapii: Dawid Janczarzyk i Paweł Kurowski pod opieką naukową Profesora Marka Pieniążka. Jako współautorzy prezentowali dwie prace, z których jedna "Ocena wpływu energii mięśniowej na próg bólu oraz napięcie spoczynkowe mięśnia czworobocznego grzbietu" zajęła pierwsze miejsce spośród 24 prezentowanych prac.

        

   

W sobotę 11.01.2020 w Zakładzie Terapii Zajęciowej odbyło się całodniowe seminarium dla interwencjonistów, którzy pracować będą w międzynarodowym projekcie HOMESIDE.

W seminarium, poprowadzonym przez dr Agnieszkę Smrokowską-Reichmann i dr Annę Bukowską, udział wzięło 10 osób: 5 muzykoterapeutek, które odpowiedzialne będą za szkolenie uczestników (osoby z demencją i ich domowi opiekunowie) w zakresie interwencji muzycznej oraz 5 terapeutek zajęciowych, które wspierać będą uczestników zakwalifikowanych do grupy czytelniczej.

Cieszymy się, że do naszego polskiego teamu HOMESIDE dołączyła tak doświadczona i zaangażowana w terapię osób z demencją grupa.

Dnia 12 stycznia 2020 roku o godz. 10.00

w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie

przy ul. św. Anny 11

zostanie odprawiona Msza Święta w piątą rocznicę śmierci

Ś+P Prof. dr hab. med. Olgierda Smoleńskiego

o czym zawiadamia Żona z Rodziną

Czytaj więcej...