24 kwietnia 2023 roku w naszej Uczelni odbyło się spotkanie hybrydowe związane z organizacją 1 Kongresu OT Europe. W dalszej części zgromadzeni w uczelni, będący równocześnie pracownikami WRR oraz członkami założycielami Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej, wraz z reprezentantami OT Europe oraz firmy Mazurkas udali się do Centrum Kongresowego ICE Krakow, gdzie odbędą się obrady. Kongres odbędzie się w 2024 roku. 

Z przyjemnością informujemy, że prace Studentek z  Koła Naukowego Rehabilitacji Ruchowej „Szansa” oraz SKN „Manual Activity Group” zostały zakwalifikowane przez Komitet Naukowy i zaprezentowane w sesji Orthopedics & Physiotherapy Oral Session na 31 International Medical Students’ Conference (14-15.04.2023, Kraków).  

 • Aleksandra Adamik: Correlation between results of passive knee extension test according to Kinetic Control concept and results of Functional Movement Screen test: active straight-leg raise test- initial report. 
 • Magdalena Łaś: The difference in the effects of vibrotherapy versus kinesiotaping on lumbar pain. 
 • Maria Krysik: Awareness, knowledge and needs of men related to physiotherapy in sexology. Frequency of sexual dysfunctions. 

Życzymy dalszych sukcesów!

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek powołał pracowników Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na członków zespołów tematycznych działających przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów:

 • dr Dorota Gazurek - Zespół Tematyczny do spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego
 • prof. dr hab. Joanna Golec - Zespół Tematyczny do spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego
 • dr hab. Edytę Janus, prof. AWF - Zespołu Tematycznego do spraw Etyki
 • dr Magdalenę Markowską - Zespół Tematyczny do spraw Praktyk Fizjoterapeutycznych
 • dr Sylwię Mętel - Zespół Tematyczny do spraw Ustawicznego Kształcenia Podyplomowego Fizjoterapeutów
 • dr hab. Katarzynę Ogrodzką-Ciechanowicz, prof. AWF - Zespół Tematyczny do spraw Nauki
 • dr Magdalenę Pieniążek - Zespół Tematyczny do spraw Kształcenia Przeddyplomowego
 • dr Agnieszkę Piwodę - Zespół Tematyczny do spraw Specjalizacji, dodatkowo członek Komisji Egzaminacyjnej Znajomości Języka Polskiego
 • dr hab. Elżbieta Szczygieł, prof. AWF - Zespołu Tematycznego do spraw Specjalizacji
 • dra Andrzeja Markowskiego - Zespół Tematyczny do spraw Nauki

Z przyjemnością informujemy, że Rada Naukowa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 9 marca 2023 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej Pani dr hab. Annie Piotrowskiej. Tytuł osiągnięcia naukowego: Ocena możliwości i zasadność wykorzystania zabiegów wibroterapii w kosmetologii, odnowie biologicznej i rehabilitacji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Z przyjemnością informujemy, że Krajowa Izba Fizjoterapii objęła Patronatem Honorowym projekt edukacyjny “Rozwój umiejętności komunikacji międzykulturowej w praktyce fizjoterapeutycznej realizowany poprzez e-learningowy kurs analizy i terapii ruchu (Mov-e)” w latach 2022-2025,  którego liderem jest Akademia Nauk Stosowanych z Tarnowa a partnerami Szpital HLA Vistahermosa z Hiszpani, Centrum Innowacji Wiedzy z Malty, Uniwersytet Aydin ze Stambułu, Uniwersytet Nauk Stosowanych Satakunta z Finlandii, Uniwersytet z Miszkolca oraz Akademia Wychowania Fizycznego z Krakowa. Projekt realizują dr Agnieszka Kreska-Korus (Zakład Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej INS) - kierownik z ramienia AWF, prof. Joanna Golec (Zakład Rehabilitacji w Traumatologii IRK), dr Agata Milert (Zakład Kinezyterapii INS) oraz mgr Teresa Gniewek (Zakład Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej INS).

Program jest współfinansowany ze środków UE, a szczegółowe informacje na jego temat znajdują się na stronie https://mov-e.education/

Informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 2 lutego 2023 roku nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej prof. dr hab. Wandzie Pilch.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!