Informujemy, że Rada Wydziału Rehabilitacji Ruchowej odbędzie się w środę 11 lipca 2018 roku o godz. 14.30 w Sali Rady Wydziału.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 10 czerwca 2018 r. po ciężkiej chorobie zmarł

 dr Tadeusz Ruchlewicz

biomechanik, emerytowany nauczyciel akademicki, który przez wiele lat prowadził zajęcia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej.

Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia

Władze Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

15 maja 2018, nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL ukaże się podręcznik pod tytułem „Sprawny Senior – jak być aktywnym mimo problemów zdrowotnych”, przygotowany przez pracujące w Katedrze Terapii Zajęciowej, dr Annę Bukowską i dr Katarzynę Filar-Mierzwę. W książce omówione zostały najczęstsze problemy wynikające z procesów starzenia się i współistniejących chorób wieku starszego, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń neurologicznych, kardiologicznych oraz urologicznych. Opisane zostały także, wynikające ze starzenia się, zmiany na poziomie ruchowym i poznawczym. Książka przedstawia praktyczne porady i ćwiczenia dotyczące radzenia sobie z omawianymi zagadnieniami oraz liczne ryciny ilustrujące proponowane aktywności, wraz ze szczegółowym opisem. Publikacja stworzona z myślą o osobach zawodowo pracujących na rzecz seniorów i terapeutach związanych z tematyką usprawniania osób w wieku starszym.

 

O projekcie:

Projekt „Staże zawodowe na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie”  jest programem płatnych staży wakacyjnych dla studentów i studentek I stopnia studiów stacjonarnych kierunków Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa i Kosmetologia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków, mającym ułatwić ww. osobom wejście na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę zdobytą na studiach.

Projekt skierowany jest do 158 studentek i studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia  kierunków Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa i Kosmetologia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków. Projekt zakłada odbycie stażu wakacyjnego w wymiarze 120 godz. zegarowych, za który to Stażysta otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2 220,00 zł brutto. Podczas przygotowania programów stażowych i realizacji staży szczególny nacisk zostanie położony na ich wysoką jakość. Staże w ramach projektu będą organizowane we współpracy z pracodawcami z danej branży zgodnej z profilem kształcenia na danym kierunku, a zakres przedmiotowy stażu będzie bezpośrednio związany z efektami kształcenia na danym kierunkach studiów.

Nazwa projektu:  „Staże zawodowe na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie”
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S196/17.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Wartość projektu:          879 877,50 zł
Dofinansowanie projektu:          853 479,50 zł    
Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Link: http://www.awf.krakow.pl/index.php/staze-zawodowe

Dr Elżbieta Mirek i dr Magdalena Filip z Zakładu Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie na portalu "medycyny praktycznej" prezentują cykl ćwiczeń wskazanych dla pacjentów z różnymi dysfunkcjami. 

Link: https://www.mp.pl/treningzdrowotny/rehabilitacja

Gratulujemy Autorkom prezentacji!

Gratulujemy dr Joannie Stożek z Zakładu Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii, mgr Szymonowi Podsiadło, mgr Izabeli Staszczak-Gawełda i mgr Annie Dziechciarczyk - absolwentom i studentom studiów doktoranckich oraz całemu zespołowi, najlepszej pracy plakatowej na Kongresie Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Zjeździe Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Praca dotyczyła wpływu tańca na równowagę, chód, czynności ruchowe i jakość życia osób z chorobą Parkinsona.  

Załączniki:
Pobierz plik (Dyplom.pdf)Dyplom.pdf[ ]983 kB