Kierownik: dr hab. Agnieszka Suder
- prof. AWF
paw. II
pok. 115
tel. 12 683 13 29 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat
mgr Małgorzata Słowik
paw. III
pok. 110
tel. 12 683 15 73
fax 12 683 13 16

 

 

Dyżury pracowników w semestrze letnim 2019/2020

dr hab. Agnieszka Suder
- prof. AWF
paw. II
pok. 115
poniedziałek 12:30-14:00
czwartek 10:00-11:30
12 683 1329
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. Urszula Szmatlan-Gabryś
- prof. AWF
paw. II
pok. 117
wtorek 15:00-16:30
środa 12:00-13:30
12 683 1217
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Jadwiga Pałosz
- adiunkt
paw. II
pok. 117
środa 14:00-15:30
czwartek 11:00-12:30
12 683 1329
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Małgorzata Płonka
- adiunkt
paw. II
pok. 116
wtorek 15:45-17:15
czwartek 14:45-16:15
12 683 1217
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Teresa Gwardjak
- adiunkt
paw. II
pok. 114
wtorek 16:00-17:30 12 683 1343
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Katarzyna Kubasiak
- adiunkt
paw. II
pok. 114
poniedziałek 12:00-13:30
czwartek 8:00-9:30
12 683 1343
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RYS HISTORYCZNY ZAKŁADU ANATOMII

W lipcu 1925 w Warszawie Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich podjął uchwałę dotyczącą utworzenia „przy wszystkich Uniwersytetach Polskich osobnych Katedr Higieny Społecznej i Wychowania Fizycznego”. W tym okresie w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie działała już Komisja ds. Wychowania Fizycznego i Ćwiczeń Cielesnych Młodzieży Akademickiej. Członkowie Komisji Uniwersytetu Jagiellońskiego ze względu na brak odpowiedniego kandydata na objęcie Katedry, ograniczyli się do starań utworzenia Studium Wychowania Fizycznego, które otwarto w dniu 15 września 1927 roku przy Wydziale Lekarskim. Pierwszym dyrektorem Studium Wychowania Fizycznego w latach 1927-1930 był prof. Witold Gądzikiewicz. W następnych latach (do 1939 roku) funkcje dyrektora pełnił doc. dr Tadeusz Rogalski, który po utworzeniu w 26 czerwca 1935 Katedry Wychowania Fizycznego, został mianowany profesorem nadzwyczajnym Katedry Wychowania Fizycznego i Anatomii Stosowanej, której nazwa od 1938 przyjęła nowe brzmienie - Katedra Anatomii Klinicznej z Zakładem Anatomii. Brak własnych budynków sprawiał, że zajęcia teoretyczne i praktyczne, organizowane były w różnych punktach miasta, co słuchaczy zmuszało do wędrówek między zajęciami. W czerwcu 1937 roku powstał Komitet Budowy Akademickich Urządzeń Sportowych przy ul. Śniadeckich (tzw. Grzegórzki). Pierwsze obiekty sportowe oddano w dniu 3 czerwca 1938, a wykończenie budynków dydaktycznych przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji Niemcy zdewastowali obiekty Studium przy ul. Grzegórzeckiej 24, w budynkach hali urządzili fabrykę margaryny, zlikwidowali znaczną część majątku ruchomego. Część dokumentów, książek i aparatury zdołali, z narażeniem życia, uratować byli pracownicy Studium, z doktorem Franciszkiem Kłapkowskim na czele. Zaraz po wyzwolenia Krakowa, w dniu 25 stycznia 1945, ustalono ramowy plan organizacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w lutym ustalono program nauczania, harmonogramy oraz kadrę naukową z doc. dr Bożydarem Szabuniewiczem jako dyrektorem Studium Wychowania Fizycznego i dyrektorem Zakładu Fizjologii i Anatomii. Po 1945 roku obiekty sportowe i teoretyczne na „Grzegórzkach” zostały wyposażone i oddane do użytku. Mieścił się tam między innymi Zakład Fizjologii i Anatomii. Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz ze Studium Wychowania Fizycznego z dniem 1 stycznia 1950 został przemianowany na Akademię Medyczną, a dniu 21 sierpnia 1950 roku Studium Wychowania Fizycznego przekształcono w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. WSWF stała się samodzielną, jednowydziałową Uczelnią na prawach akademickich. Na stanowisko Rektora była desygnowana doc. dr Eugenia Stołychwo, zaś jednym z piętnastu pracowników etatowych był dr Kazimierz Fidelus, kierownik Zakładu Anatomii. W roku akademickim 1952/53 w Katedrze Anatomii i Biomechaniki kierownikiem Zakładu Anatomii został dr Franciszek Kłapkowski, któremu w 1954 roku, w związku z dużym dorobkiem naukowym, nadano tytuł docenta. W 1972 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego uzyskała status Akademii Wychowania Fizycznego, a Zakład Anatomii włączono do Zakładu Morfologii Człowieka i nadano nazwę Zakładu Antropologii i Anatomii Instytutu Nauk Biologicznych. Funkcję kierownika objęła prof. dr hab. Zofia Bocheńska, a od roku 1981 funkcję kierownika pełnił doc. dr hab. Stanisław Gołąb. Od 1970 roku funkcję kierownika Zakładu Anatomii, a po reorganizacji od 1976, zastępcy kierownika Zakładu Antropologii i Anatomii w Instytucie Nauk Biologicznych pełniła, zatrudniona od 1954 roku, dr Wanda Kwapulińska, Prodziekan Wydziału WF i Sportu ds. Studiów Zaocznych. W 1977 roku Zakład Anatomii został przeniesiony z al. Słowackiego do nowych obiektów Akademii Wychowania Fizycznego i do dziś jego siedziba mieści się przy al. Jana Pawła II 78. W rezultacie kolejnych zmian organizacyjnych Uczelni w marcu 1985 roku powrócono do nazwy Katedra Antropologii i Anatomii, gdzie nadal kierownikiem Zakładu Anatomii była dr Wanda Kwapulińska. Kierownikiem Zakładu Antropologii był w tym czasie prof. dr hab. Stanisław Gołąb, a w roku 1999 kierownictwo objęła dr hab. Maria Chrzanowska - prof. nadzwyczajny. W roku 1982 kierownikiem Zakładu Anatomii w Katedrze Antropologii i Anatomii został dr Bartłomiej Sokołowski, a po 1996 roku dr Teresa Gwardjak. W roku 2002 Zakład Anatomii znalazł się Katedrze Fizjoterapii w strukturach nowo powstałego Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Od roku 2010 funkcję kierownika Zakładu Anatomii pełni dr hab. Agnieszka Suder.
Zakład Anatomii współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi, takimi jak Katedra Fizjologii oraz Zakład Żywienia Człowieka - Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opracowała dr Jadwiga Pałosz