dr Jadwiga Pałosz

ORCID – 0000 0002 5806 1711

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2009 – uzyskanie specjalizacji z zakresu organizacji wycieczek i wypoczynku na placówkach dzieci i młodzieży
 • 2008 – uzyskanie stopnia instruktora wykładowcy żeglarstwa
 • 2008 – uzyskanie stopnia sternika morskiego
 • 2005 – uzyskanie stopnia morskiego sternika motorowodnego
 • 2004 – uzyskanie stopnia instruktora narciarstwa alpejskiego
 • 1990 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej; temat pracy doktorskiej „Proces wyrzynania się zębów stałych w nawiązaniu do innych kryteriów wieku rozwojowego oraz czynników społeczno-ekonomicznych” na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 
 • 1980 – uzyskanie specjalizacji z zakresu masażu leczniczego
 • 1978 – uzyskanie specjalizacji z zakresu rekreacji (instruktor)
 • 1978 – uzyskanie specjalizacji z zakresu gimnastyki korekcyjnej (instruktor)
 • 1978 – uzyskanie specjalizacji z zakresu pływania (trener II klasy)
 • 1978 – uzyskanie stopnia magistra wychowania fizycznego; temat pracy magisterskiej „Próba upowszechnienia sportu windsurfingowego w Polsce" na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1970-1974 – nauka w LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach w klasie o profilu matematyczno-fizycznym

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • 2020 do chwili obecnej adiunkt w Zakładzie Anatomii, Instytut Nauk Podstawowych, Wydział Rehabilitacji
 • 2002-2005 członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF
 • 2001-2009 członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów AWF
 • 1999-2020 starszy wykładowca w Zakładzie Anatomii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji
 • 1992-2009 komandor Yacht Clubu Pracowników AWF
 • 1990-1999 adiunkt w Zakładzie Anatomii, Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji
 • 1987-2004 sekretarz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych AWF
 • 1985-1992 sekretarz Yacht Clubu Pracowników AWF
 • 1981-1990 starszy asystent w Zakładzie Antropologii i Anatomii, Wydział Wychowania Fizycznego
 • 1980-1981 asystent w Zakładzie Antropologii i Anatomii, Wydział Wychowania Fizycznego
 • 1978-1980 asystent w Zakładzie Biologii Klinicznej, Wydział Wychowania Fizycznego
 • 1971-1981 v-ce przewodnicząca Ogólnopolskiej Radzie Młodych Pracowników Nauki

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotów; anatomia, anatomia in vivo, podstawy anatomii, podstawy podologii z elementami flebologii, zaburzenia szczękowo-twarzowe z elementami logopedii, podstawy podologii na kierunkach: kosmetologia, fizjoterapia, turystyka i rekreacja;
 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotów; anatomia, anatomia in vivo, podstawy anatomii, anatomia funkcjonalna, podstawy podologii z elementami flebologii, zaburzenia szczękowo-twarzowe z elementami logopedii, podologia na kierunkach: kosmetologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja;
 • Promotorstwo 77 prac magisterskich i 13 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • 2008-2017 – sekretarz Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Oddział Krakowski
 • od 1989 – obecnie członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego
 • 1978-2008 – członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Oddział Krakowski

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2018 – Kurs instruktorski tapingu sportowego
 • 2017 – Szkolenie z zakresu wykonywania termoformowalnych wkładek ortopedycznych
 • 2015 – Szkolenie z zakresu wykonywania termoformowalnych wkładek ortopedycznych                                        
 • 2013 – Techniki Podiatech
 • 2010 – Program Podiatech
 • 2009 – Kurs Kierowników na Placówkach Wypoczynku Dzieci i Młodzieży         
 • 2009 – Kurs Kierowników Wycieczek
 • 2008 – Unifikacja na instruktora wykładowcę żeglarstwa      
 • 2007-2008 – Kurs na sternika morskiego
 • 2003-2004 – Kurs na instruktora żeglarstwa
 • 2001-2002 – Kurs na instruktora narciarstwa alpejskiego
 • 2000-2002 – Kurs na młodszego instruktora żeglarstwa                         
 • 2000-2001 – Kurs na młodszego instruktora narciarstwa
 • 1988-1989 – Kurs masażu leczniczego
 • 1979-1980 – Studium podyplomowe pedagogiczne
 • 1978-1979 – Kurs na sternika jachtowego

Działalność w innych organizacjach

 • 2015 – Przeprowadzenie warsztatów z okazji Dnia Dziecka na Uniwersytecie Dzieci na temat; „Jak nasze kości trzymają się razem” w Krakowie
 • 2014 - Udział w projekcie scenariusze.edu.pl; film, prezentacja multimedialna, karta pracy, instrukcja dla nauczyciela do prowadzenia lekcji pt. „Jak nasze kości trzymają się razem” (platforma edukacyjna). http://www.scenariuszelekcji.edu.pl/scenariusze/dla-klas-i-iii/edukacja-przyrodnicza/jak-nasze-kosci-trzymaja-sie-razem
 • 2014 - Przeprowadzenie cyklu wykładów; „Jak nasze kości trzymają się razem” na Uniwersytecie Dzieci w Krakowie
 • 2014 – Przeprowadzenie wykładów; „Sport to zdrowie?” na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu
 • 2009 – Przeprowadzenie wykładu okolicznościowego pt. „Sport a zdrowie” z okazji 15-lecia TKKF „Gryf” w Miechowie
 • 2008 – Przeprowadzenie wykładów dla przedstawicieli Firmy „Sidas” w Krakowie na temat; Budowa prawidłowa, funkcja, wady i patologie oraz ocena stóp
 • 2007-2015 – ekspert Międzynarodowego Zespołu Ekspertów w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych
 • 2007-2015 – ekspert Zespołu Ekspertów Programu Foresight 2020
 • 2006 – Przeprowadzenie wykładów; „Znaczenie ruchu dla organizmu człowieka” na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 2000 – Brązowy Krzyż Zasługi

Zainteresowania/hobby

 • Żeglarstwo
 • Narciarstwo
 • Literatura fantastyczna
 • Teatr
 • Podróże

Publikacje: