dr hab. Urszula Szmatlan-Gabryś, prof. AWF

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2009 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk okulturze fizycznej  Temat rozprawy habilitacyjnej „Trening wytrzymałości w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu - optymalizacja metod i obciążeń treningowych”
 • 1989 – uzyskanie stopnia doktora nauk doktor nauk przyrodniczych w zakresie biologii: Temat pracy doktorskiej „Stężenie aminokwasów we krwi a wydolność fizyczna sportowców”

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • 2019- obecnie profesor AWF w Zakładzie Anatomii
 • 2010-2020 Członek Rady Wydziału
 • 2010-2019 profesor nadzwyczajny w Zakładzie Anatomii
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 1 praca doktorska w toku

Praca dydaktyczna w uczelni 

 • Koordynator przedmiotów: anatomia, anatomia funkcjonalna na kierunku Terapia Zajęciowa
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotów: anatomia, anatomia funkcjonalna, anatomia palpacyjna na kierunku Terapia Zajęciowa
 • Promotorstwo prac magisterskich i prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • 2002 – obecnie członek European College Sport Science

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek rady redakcyjnej American Journal of Sports Science http://www.sportssciencejournal.org/editorialboard 

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2017 – Kurs instruktora survivalu
 • 2015 – kurs instruktora nordic walking  
 • 2012 – Kurs Trener personalny
 • 2012 - Kurs instruktorski kinezygerentoprofilaktyki

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 2015 – MedalZłoty Za Długoletnią Służbę – Prezydent RP
 • 2005-2008 - Nagroda Rektora AWF Warszawa