W  dniach od 09 do 12 maja 2012 r. odbyła się XII edycja Festiwalu Nauki w Krakowie pod hasłem „TEORIA – POZNANIE – DOŚWIADCZENIE”. Główne wydarzenia festiwalowe miały miejsce na Rynku Głównym, a dodatkowe atrakcje czekały na zainteresowanych w siedzibach poszczególnych uczelni oraz instytucji zaangażowanych w organizację. W ramach Festiwalu Nauki odbyły się liczne wykłady, spektakle, spotkania, panele dyskusyjne, pokazy, wystawy, wycieczki.
W dniu 10 maja Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie reprezentował Zakład Anatomii w składzie: dr Jadwiga Pałosz, dr Małgorzata Płonka, dr Agnieszka Suder, dr Renata Woźniacka, mgr Tomasz Róg, przedstawiciel firmy „Sidas” mgr Katarzyna Cieślak oraz studenci I roku Wydziału Rehabilitacji Ruchowej: Gradek Magdalena, Aleksandra Bulda, Joanna Hartman, Marta Domaradzka, Katarzyna Janus, Agnieszka Jasek, Ewa Górecka, Anna Ciuła, Artur Pietras, Paweł Kwiecień, Łukasz Łojek, Szymon Ojrzyński, Michał Szlachta, Błażej Drożdż i Dominik Kubica.
Na Festiwalu Nauki prezentowana była anatomia w sposób nowatorski i niekonwencjonalny polegający na obserwacji, palpacji, demonstracji, rzutów wybranych elementów budowy ciała w postaci rysunków na skórze, czyli „anatomia in vivo” a także z wykorzystaniem fantomów. Wykonywane były badania plantokonturograficzne przy pomocy plantokonturografu mające na celu określenie stanu wysklepienia podłużnego i poprzecznego łuku stopy, kąta koślawości palucha, kąta szpotawości palca małego oraz badania komputerowe uwzględniające powierzchnie kontaktu stóp z podłożem, rozkład masy ciała na stopy, rozkład sił nacisku maksymalnych i średnich na stopy przy pomocy skanera Foot Print 2D firmy „Sidas”.
Wspaniała pogoda, ciekawe i nowoczesne podejście do tematu anatomii a przede wszystkim badanie stóp zaowocowały ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających.  Pokazy na „żywych modelach” i na fantomach dostosowywane były pod konkretnych odbiorców a tematy prezentacji wybierali sami zainteresowani. Wszystkie te czynniki sprawiły, że zwiedzający reprezentowali wszystkie grupy wiekowe, wśród których dominowały dzieci i osoby starsze.
Festiwal Nauki propaguje nowoczesną wiedzę i przedstawia ją w sposób przyjazny bardzo szerokiemu gronu odbiorców, zatem takie inicjatywy trzeba wspierać i do zobaczenia w 2013 roku.

 JADWIGA  PAŁOSZ 

 TOMASZ  RÓG