dr Katarzyna Kubasiak

ORCID - 0000-0003-1937-8014

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2019 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej; temat pracy doktorskiej: „Wpływ 6-miesięcznej domowej rehabilitacji ruchowej na wybrane parametry krwi, tolerancję wysiłku i poziom aktywności fizycznej pacjentów przewlekle hemodializowanych”;
 • 2014 – uzyskanie stopnia magistra fizjoterapii; temat pracy magisterskiej: „Poziom aktywności ręki z przetoką tętniczo-żylną a siła chwytu ręki w grupie pacjentów hemodializowanych z powodu przewlekłej choroby nerek” na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
 • 2006-2009 – nauka w I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach w klasie o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym;

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • 2020 - obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Podstawowych (Zakład Anatomii)
 • 2016-2017 członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu Anatomia na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych;
 • Prowadzenie ćwiczeń oraz wykładów z przedmiotów: Anatomia na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych; Anatomia in vivo na kierunku Fizjoterapia;
 • Prowadzenie zajęć klinicznych z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i medycynie paliatywnej na kierunku Fizjoterapia;

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2020 – Szkolenie „USG w praktyce fizjoterapeuty – Sonofeedback”;
 • 2019 – Kurs „Igłoterapia Sucha – Akupunktura Kliniczna Moduł Podstawowy”;
 • 2018 – Kurs „Anatomia palpacyjna w ujęciu klinicznym” Moduł I i II;
 • 2017 – Szkolenie „Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich”;
 • 2017- Szkolenie „Aktywna przez 9 miesięcy”;
 • 2017 – Szkolenie „How to write great papers and get published – ELSEVIER”
 • 2014 – Szkolenie „Medical Taping Concept”;

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 2017 – Wyróżnienie podczas Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie;
 • 2015 – II nagroda w kategorii studia doktoranckie/absolwent podczas Cyklicznego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych IX Wiosna z Fizjoterapią;

Zainteresowania/hobby

 • Medycyna
 • Sporty wodne
 • Turystyka górska
 • Podróże