dr hab. Agnieszka Suder, prof. AWF

ORCID: 0000-0001-6135-8274

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w naukach o kulturze fizycznej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • uzyskanie stopnia doktora w naukach o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • uzyskanie dyplomu magistra rehabilitacji ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • ukończenie II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • 2019 – obecnie, Profesor, Zakład Anatomii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2019 – obecnie, Członek Rady Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2018 – 2020, Kierownik Laboratorium Naukowo Badawczego Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2016 – obecnie, Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2010 – obecnie, Kierownik Zakładu Anatomii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje

po 2009 roku
do 2008 roku

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 3 prace doktorskie w toku
 • 1 promotorstwo pomocnicze wypromowanej pracy doktorskiej

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotów: Anatomia, Anatomia prawidłowa człowieka, Functional Anatomy (Socrates Erasmus), Otyłość - Epidemia XXI w., Profilaktyka i terapia otyłości na kierunkach: Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa, Kosmetologia, Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotów: Anatomia, Anatomia prawidłowa człowieka, Anatomia funkcjonalna, Anatomia in vivo, Functional Anatomy (Socrates-Erasmus), Otyłość - epidemia XXI w., Profilaktyka i terapia otyłości na kierunkach: Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa, Kosmetologia, Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja ze specjalizacją odnowa psychosomatyczna, Anatomiczne podstawy ćwiczeń fizycznych na kursach Instruktor Sportu, Instruktor Rekreacji Ruchowej, Trener Sportu organizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej AWF Kraków, Anatomia funkcjonalna na studiach podyplomowych Korekcja Wad Postawy AWF Kraków
 • Promotorstwo kilkunastu prac magisterskich i dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Polskie Towarzystwo Antropologiczne (PTA)
 • Europejska Asocjacja Antropologiczna (EAA)
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością (PTBO)
 • European Association for the Study of Obesity (EASO)

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • Edorium Journal of Physiotherapy, członek zespołu redakcyjnego

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2020 - USG kompleksu lędźwiowo-miedniczego. Functional Ultrasound Education
 • 2020 - USG w praktyce fizjoterapeuty- Sonofeedback. Sutherland Medical Centre
 • 2020 - Anatomia ultrasonograficzna i technika badania stawu ramiennego
 • 2020 - Układ odpornościowy a osteopatia i psychosomatyka
 • 2020 - Nerka i pęcherz. Praca z układem moczowym w gabinecie fizjoterapeuty
 • 2020 - Nerw błędny – praktycznie, prosto i przyjemnie
 • 2020 - Powięź – krótko i na temat
 • 2019 - Elektromiografia w badaniach naukowych. Szkolenie, 19-22.12.2019, Gliwice
 • 2017 - Trening dna miednicy według koncepcji Bebo jako profilaktyka nietrzymania moczu w okresie ciąży
 • 2016 - Zastosowanie laseroterapii wysokoenergetycznej (HILT) w praktyce fizjoterapeutycznej
 • 2016 - Wykorzystanie oporu elastycznego w pracy z pacjentem ze schorzeniami narządu ruchu
 • 2016 - Od antropometrii do metod analizy składu ciała- jak właściwie oceniać stan odżywienia w populacji pediatrycznej? Warsztaty, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • 2013 - Analiza chodu i jej wykorzystanie w praktyce fizjoterapeutycznej
 • 2013 - Technika Josepha Hubertusa Pilatesa w inkontynencji moczu i zaburzeniach statyki narządów miednicy mniejszej
 • 2013 - Reaktywacja mięśni miednicy mniejszej z wykorzystaniem metody Renate Tanzberger
 • 2010 - Współczesne metody badań aktywności, sprawności i wydolności fizycznej człowieka Warsztaty Antropologiczne. Polska Akademia Nauk, AWF Warszawa
 • 2009 - European Childhood Obesity Group Meeting. Moving towards health. Dublin, Ireland
 • 2006 - Otyłość epidemią XXI wieku. Warsztaty Antropologiczne, Polska Akademia Nauk, AWF Warszawa
 • 2006 - 16 th Workshop of the European Childhood Obesity Group – Childhood Obesity in the New Perspective
 • 2003/2004 - kurs STATISTICA w badaniach naukowych
 • 2001/2002 – Studium Przygotowania Pedagogicznego, AWF Kraków

Działalność w innych organizacjach

 • 2016 – obecnie, Członek Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 2005, 2007, 2008 - Indywidualna Nagroda Rektora za działalność naukową
 • 2006 - Indywidualna Nagroda Rektora za działalność dydaktyczną
 • 2011 - Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
 • 2017 - Brązowy Krzyż Zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki
 • 2017 - Indywidualna Nagroda Naukowa I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcie naukowe

Inne

 • prowadzenie wykładów z Anatomii plastycznej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 • instruktor żeglarstwa
 • instruktor hipoterapii