dr Paulina Aleksander-Szymanowicz

ORCID -0000-0002-0244-9181

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2011 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2006 – uzyskanie stopnia magistra rehabilitacji ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2001- ukończenie II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • 2020 - nadal Kierownik Zakładu Terapii Zajęciowej Stosowanej, Instytut Nauk Stosowanych
 • 2020 - nadal Adiunkt w Zakładzie Terapii Zajęciowej Stosowanej, Instytut Nauk Stosowanych
 • 2016-2020 Kierownik Zakładu Klinicznych Form Terapii Zajęciowej, Katedra Terapii Zajęciowej
 • 2016-2020 Adiunkt w Zakładzie Klinicznych Form Terapii Zajęciowej, Katedra Terapii Zajęciowej
 • 2016- nadal Członek Wydzialowj Komisji Dydaktycznej
 • 2015-2019 Przewodnicząca Komisji Oceniającej
 • 2015-2016 Kierownik Zakładu Terapii Zajęciowej, Katedra Nauk Społecznych
 • 2013-2016 Adiunkt w Zakładzie Terapii Zajęciowej, Katedra Nauk Społecznych
 • 2012/2013 Kierownik Zakładu Terapii Zajęciowej, Katedra Nauk Społecznych
 • 2012- nadal Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2011- 2013 Adiunkt w Zakładzie Fizykoterapii, Katedra Fizjoterapii
 • 2009 -2010 Fizjoterapeuta, Gabinet rehabilitacji, Kraków
 • 2006 - 2007 Koordynator SPA - Perła Południa Rytro

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje

Czynny udział w konferencjach naukowych – na stronie Biblioteki AWF w Krakowie

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 1 promotorstwo pomocnicze wypromowanej pracy doktorskiej
 • 1 promotorstwo pomocnicze pracy doktorskiej w toku

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotów: Terapia reki, Terapia zajęciowa w neurologii i neurochirurgii, Podstawy terapii zajęciowej
 • Prowadzenie wykładów/ćwiczeń z przedmiotów: Terapia reki, Terapia zajęciowa w neurologii i neurochirurgii, Podstawy terapii zajęciowej, Medycyna fizykalna i balneoklimatologia
 • Promotorstwo 28 prac magisterskich i 29 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • 2016 – nadal – członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2019 – Smart Hand Model – Kurs diagnostyki i terapii ręki I i II stopnia
 • 2016 – Kurs Terapia ręki I i II stopień
 • 2015 – Kurs Kinezjotaping podstawowy
 • 2010 – Masaż – nowoczesne kształcenie w przedmiotach zawodowych. Kurs praktyczny.
 • 2009 – 2012 udział w międzynarodowym projekcie ʺDoskonalenie potencjału  dydaktyczno‐naukowego  w  zakresie  terapii  zajęciowej  kluczem  do  rozwoju  uczelni  wyższychʺ. Uzyskanie certyfikatu Teacher Training in Occupational Therapy Theory, Practice and Education  wydanego przez  ENOTHE (The European Network of Occupational Therapy in Higher Education) oraz polskiego certyfikatu ukończenia szkolenia nauczycieli akademickich z zakresu teorii i praktyki stosowania terapii zajęciowej.
 • 2004 – 2005 Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych przy Politechnice Krakowskiej uprawniający do pracy w szkole podstawowej w zakresie gimnastyki korekcyjnej oraz wychowania fizycznego  

Działalność w innych organizacjach

 • 2013-2016 Współpraca z Fundacją Wondafonds

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 2017 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagroda o charakterze zespołowym za osiągnięcia dydaktyczne
 • 2009 Małopolskie Stypendium Doktoranckie

Zainteresowania/hobby

 • Tenis ziemny