dr Aleksandra Kulis

ORCID - 0000-0003-2809-3109

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2007 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej
 • 1997 – uzyskanie stopnia magistra fizjoterapii

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • 2020 – Project manager w projekcie naukowym HOMESIDE – terapia dla osób z demencją i ich opiekunów
 • Od 2020 – adiunkt w Zakładzie Terapii Zajęciowej Stosowanej
 • 2012-2020 adiunkt w Zakładzie Terapii Zajęciowej
 • 2007-2012 adiunkt w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej
 • 1997-2007 asystent w Zakładzie Fizykoterapii
 • Od 2015 Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje

Czynny udział w konferencjach naukowych – na stronie Biblioteki AWF w Krakowie

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 1 promotorstwo pomocnicze pracy doktorskiej w toku

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu/ów: Masaż leczniczy, Terapia zajęciowa w pediatrii, Terapia zajęciowa w geriatrii, Masaż klasyczny kończyny górnej, Drenaż limfatyczny kończyny górnej,
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu/ów: Masaż leczniczy, Drenaż limfatyczny, Terapia zajęciowa w pediatrii, Terapia zajęciowa w geriatrii, Masaż klasyczny kończyny górnej, Drenaż limfatyczny kończyny górnej, Masaż relaksacyjny, Specjalne techniki masażu, Orientalne formy masażu, Techniki masażu manualnego w modelowaniu sylwetki
 • Promotorstwo 80 prac magisterskich i 50 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2016 – członek Sekcji Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • 2016-2019 – członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej
 • Od 1997 – członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • Nie dotyczy

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2019 – Smart Hand Model – Kurs diagnostyki i terapii ręki I i II stopnia
 • 2019 – Kurs Funkcjonalnej terapii manualnej
 • 2017 – Kurs „Analiza statystyczna z wykorzystaniem MS Excel”
 • 2016 – Kurs Terapia ręki I i II stopień
 • 2015 – Kurs “Step into Social and Therapeutic Horticulture Workshop”
 • 2013 – Kurs Terapia ręki
 • 2012 - Teacher Training in Occupational Therapy Theory, Practice and Education; certyfikat wydany przez: The European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE).
 • 2010 – Profesjonalne szkolenie z zakresu masażu twarzy i ciała.
 • 2010 – Masaż – nowoczesne kształcenie w przedmiotach zawodowych. Kurs praktyczny.
 • 2010 – Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie – punkty spustowe, ból i napięcie mięśni – część 1.

Działalność w innych organizacjach

 • Od 2013 Współpraca z Fundacją Wondafonds

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 2017 - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2018 – Wyróżnienie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Zainteresowania/hobby

 • Nie dotyczy