dr Urszula Chrabota

ORCID -0000-0002-0676-4234

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2019 – uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej, temat pracy: Wpływ rehabilitacji domowej na wybrane wskaźniki krwi oraz jakość życia pacjentów przewlekle hemodializowanych.

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • Od 2019 roku adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Terapii Zajęciowej Stosowanej  
 • 2012-2019 wykładowca w Zakładzie Klinicznych Form Terapii Zajęciowej
 • 2010-2012 wykładowca w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej
 • Od 2019 Opiekun Koła Naukowego Terapii Zajęciowej
 • Od 2016 Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia  
 • Od 2020 Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje

Czynny udział w konferencjach naukowych – na stronie Biblioteki AWF w Krakowie

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu/ów: Terapia zajęciowa- podstawowe umiejętności, Portfolio, Planowanie rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu/ów: Terapia zajęciowa- podstawowe umiejętności, Portfolio, Planowanie rozwoju osobistego i zawodowego, Medycyna fizykalna i balneoklimatologia, Terapia zajęciowa dzieci, Podstawy terapii zajęciowej.

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • 2016-2019 Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej.
 • Od 2018 Członek Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
 • Od 2017 Członek Sekcji Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym.

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2019 Smart Hand Model- Diagnoza i Terapia ręki u dzieci, Stopień I.
 • 2019 Smart Hand Model- Diagnoza i Terapia ręki u dzieci, Stopień II.
 • 2017 Sensory Babies Master Class Cours, specjalistyczny zaawansowany kurs z zakresu Integracji Sensorycznej.
 • 2015 Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na zajęciach przedszkolnych.
 • 2014 Wykorzystywanie metod coachingowych w motywowaniu uczniów do nauki i rozwoju.
 • 2014 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • 2014-15 Rehabilitacja dna miednicy mniejszej, (M.Wiechetek)

Moduł I- Nietrzymanie moczu u kobiet.

Moduł II- Nietrzymanie moczu u kobiet II.

Moduł III- Funkcje i dysfunkcje defekacji.

 • 2015 Metoda BeBo- Moduł I,II,III.
 • 2013 Terapia ręki.
 • 2012 Szkolenie dla nauczycieli akademickich z zakresu teorii, praktyki stosowania i nauczania terapii zajęciowej w ramach projektu „Doskonalenie potencjału naukowo-dydaktycznego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych” październik 2009-marzec 2012.
 • 2010 EMG w dysfunkcjach dna miednicy.
 • 2008 Kurs reedukacji uroginekologicznej - Rééducation périnéale féminin (Office Régional de Recherche et d’Enseignement en Kinésithérapie d’Ile de France).
 • 2005 Diplome d’etude en langue française du second degré, DELF 2 (Université Nancy II).
 • 1997 Lasery w rehabilitacji.
 • 1995 Johnstone approach to stroke rehabilitation (Alnwick Infirmary Hospital).
 • 1995Tens, shortwave and ultrasounds.
 • 1995 Advance course in assessment and treatment of extremity joints and the thoracic spine disorders.

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 2018 - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne za rok 2017.