dr hab. Aneta Bac, prof. AWF

ORCID – 0000-0002-9882-8740

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2016 – uzyskanie stopnia profesora uczelni na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2014 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2010 – 2012 – kurs „Doskonalenie potencjału dydaktyczno – naukowego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych”
 • 2004 – uzyskanie stopnia doktora na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1997 – uzyskanie stopnia magistra rehabilitacji ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1992 – matura w I Licem Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie

Praca zawodowa (AWF Kraków) i pełnione funkcje

 • 1997 – 2014 – Zakład Ortipedii i Traumatologii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • 2007 – 2012 – kierownik praktyk studenckich Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2007 – 2008 – koordynator program LLP Erasmus Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2014 – 2020 – Zakład Klinicznych Form Terapii Zajeciowej, Katedra Terapii Zajęciowej
 • 2020 – nadal – Zakład Terapii Zajecuowej Stosowanej, Instytut Nauk Stosowanych
 • 2012 – nadal – członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2014 – nadal – kierownik Katedry Terapii Zajęciowej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • 2016 – nadal – prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej
 • 2016 – 2020opiekun Studenckiego Koła Naukowego Terapii Zajęciowej „Occupational Therapy”
 • 2018 – nadal – kierownik Pracowni Terapii Zajęciowej
 • 2020 – nadal – dyrektor Instytutu Nauk Stosowanych
 • 2020 – nadal – członek Senatu

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje

Czynny udział w konferencjach naukowych –  link na stronie Biblioteki AWF w Krakowie

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 6 wypromowanych prac doktorskich
 • 3 prace doktorskie w toku

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Promotorstwo ok. 90 prac magisterskich i 50 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • 2000 – nadal – członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • 2016 – nadal – prezes i członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2000 – 2001 – metoda McKenzie
 • 2015 – Kinesio Taping
 • 2019 – Terapia Ręki

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Rektora AWF Kraków za szczególne osiągniecia dydaktyczne w roku 2016 i 2017
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególne osiągniecia dydaktyczne za rok 2017

 

Publikacje