dr hab. Ewa Kałamacka, prof. nadzw.

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • Doktor hab. nauk o kulturze fizycznej w zakresie historii kultury fizycznej AWF Kraków 2004 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej: Higieniczno-zdrowotne aspekty wychowania fizycznego w poglądach i działalności polskich lekarzy do 1914 r., Kraków 2003
 • Doktor nauk kultury fizycznej AWF Kraków 1993, praca Kultura fizyczna w programach i działalności Związku Młodzieży Chrześcijańskiej – Polska YMCA w latach 1923-1939
 • mgr historii Uniwersytet Jagielloński

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • Kierownik Zakładu Nauk Społecznych
 • Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Podstawowych

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Wykaz czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki AWF w Krakowie.

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr 

 • Promotor pięciu rozpraw doktorskich
 • Recenzent dziesięciu rozpraw doktorskich

Praca dydaktyczna w uczelni 

 • Koordynator, prowadzenie przedmiotów:
  • historia fizjoterapii wykłady i ćwiczenia
  • historia kosmetyki – wykład
  • historia terapii zajęciowej - wykład
 • Promotorstwo kilkudziesięciu magisterskich 

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach 

 • The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care
 • International Society for the History of Physical Education and Sport

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych 

 • “Studia Kinanthropologica” the South Bohemia University (České Budějovice).

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • Międzynarodowa Akademia Olimpijska
 • Udział w roboczych spotkaniach  Education Science Society in Europe (ESSE).

Działalność w innych organizacjach 

 • Polska Akademia Olimpijska,
 • Polski Związek Motorowy,
 • Krakowski Klub Kajakowy
 • Małopolska Rada Olimpijska

Uzyskane nagrody i odznaczenia

nagrody

 • Nagroda rektorska III stopnia 1987 r.
 • Nagroda rektorska zespołowa II stopnia 1997 r.
 • Nagroda rektorska (1993, 1995, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007)                
 • Indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2005 r.

odznaczenia

 • Srebrna Odznaka Miłośników Krakowa, 1975 r. nadana przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa
 • Złota Odznaka Miasta Krakowa nr 97/90, Kraków 20.III.1990 r.
 • Medal księdza Jakuba Szymkiewicza, Warszawa  15.X.1990 r.
 • Medal Ludwika Perzyny, Warszawa 4.XI.1991 r.
 • Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Motorowego nr 7398, Warszawa 8.II.1999 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi nr 47-2001-181, Warszawa 3.IV.2001 r.
 • Odznaka Złoty Krokus, Kraków 24.XI.2001 r.
 • Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Motorowego, Warszawa 2003 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2004 r.
 • Zasłużony dla Polskiego Związku Motorowego 2009 r.
 • Medal Litewskiego Komitetu Olimpijskiego 2013 r.
 • Medal XXX lecia Polskiej Akademii Olimpijskiej grudzień 2014 r.
 • Złoty Medal „Za Zasługi Dla polskiego Ruchu Olimpijskiego”, Warszawa 2019 r.
 • Odznaka Honoris Gratia nadana Prezydent Miasta Krakowa 2020 r.