dr Agnieszka Lechowska-Liszka

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe 

  • 2011 – uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • 2007 – uzyskanie stopnia magistra biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

  • Od 2020 roku adiunkt dydaktyczny, Zakład Kosmetologii Stosowanej, Instytut Nauk Stosowanych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej.

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Wykaz publikacji i czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki AWF w Krakowie.

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Praca dydaktyczna w uczelni 

  • Koordynator przedmiotu: Histologia, Podstawy Endokrynologii, Metody Badań Naukowych w kosmetologii, Metodologia Badań Naukowych i Statystyka.
  • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotów: Histologia, Metodologia badań naukowych, Hodowle komórkowe w kosmetologii, Immunologia, Inżynieria tkankowa i biomateriały w kosmetologii, Metody Badań Naukowych w kosmetologii, Metodologia Badań Naukowych i Statystyka, Podstawy Endokrynologii, Terapia zajęciowa w badaniach naukowych.

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje 

  • 2011-2012 Studia podyplomowe „Zarządzanie projektami”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
  • 2009-2010 Studia podyplomowe „Biologia Molekularna z Elementami Biotechnologii”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
  • 2005-2006 Staż naukowy w Nijmegen w Holandii,Radboud University Nijmegen, Department of EvolutionaryMicrobiology.

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia

Inne