dr Anna Misiorek

ORCID -0000-0002-3056-227X

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

2014 – uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej. Temat pracy doktorskiej: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane właściwości krwi i jakość życia u kobiet w wieku 65-70 lat z  chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa

2008 – uzyskanie stopnia magistra fizjoterapii

Praca zawodowa i pełnione funkcje

Od 2008 roku: wykładowca w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Od 2012 roku: wykładowca, a następnie adiunkt w Katedrze/Zakładzie Terapii Zajęciowej; obecnie Terapii Zajęciowej Stosowanej

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje
po roku 2009

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynowanie i prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu/ów:

Wprowadzenie do terapii zajęciowej, Portfolio, Terapia Zajęciowa w geriatrii, Terapia zajęciowa w reumatologii

 • Promotorstwo 7 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2016 – skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej
 • 2016-2010 – delegat Światowej Federacji Terapeutów Zajęciowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • Kurs Instruktora Fitness i Nowoczesnych Form Gimnastyki,
 • Kurs Technik Asekuracji i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
 • Kurs PNF Basic, PNF Advance,
 • Kurs N.A.P.,
 • Kurs “Neurodynamika kliniczna wg Shacklock’a”,
 • Szkolenie z zakresu technik masażu twarzy i ciała,
 • Udział w międzynarodowym projekcie ʺDoskonalenie potencjału  dydaktyczno‐naukowego  w  zakresie  terapii  zajęciowej  kluczem  do  rozwoju  uczelni  wyższychʺ. Uzyskanie certyfikatu Teacher Training in Occupational Therapy Theory, Practice and Education  wydanego przez  ENOTHE (The European Network of Occupational Therapy in Higher Education) oraz polskiego certyfikatu ukończenia szkolenia nauczycieli akademickich z zakresu teorii i praktyki stosowania terapii zajęciowej.
 • Kurs Hand Model- Diagnoza i Terapia ręki u dzieci, Stopień I i II

Działalność w innych organizacjach

 • Od 2006 – członek i wolontariusz Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA