dr hab. Aneta Bac

 1. Rehabilitacja w ortopedii i traumatologii narządów ruchu
 2. Patologie otłuszczenia i ich wpływ na narząd ruchu
 3. Ergonomia i adaptacje środowiskowe dla osób niepełnosprawnych i zdrowych
 4. Terapia zajęciowa nakierowana na pacjentów/klientów z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi
 5. Terapia zajęciowa pacjentów z problemami poznawczymi – trening mózgu

 dr Paulina Aleksander – Szymanowicz

 1. Ocena zastosowanych zabiegów fizykoterapeutycznych u pacjentów ortopedycznych, neurologicznych.
 2. Ergonomia i adaptacja środowiska do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
 3. Terapia zajęciowa nakierowana na pacjentów/klientów z problemami ortopedycznymi
 4. Wpływ zastosowanej rehabilitacji na wskaźniki krwi obwodowej u osób z zespołem Downa

dr Aleksandra Kulis

 1. Terapia zajęciowa dzieci.
 2. Terapia zajęciowa skoncentrowana na dziecku i jego rodzinie.
 3. Uczestnictwo dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością w aktywnościach życia codziennego.
 4. Uczestnictwo dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 5. Wpływ masażu na organizm człowieka oraz poszczególne tkanki.
 6. Masaż w poszczególnych jednostkach chorobowych i jego oddziaływanie na pacjenta.
 7. Masaż kobiet w ciąży.
 8. Masaż leczniczy, kosmetyczny i relaksacyjny.
 9. Masaż w odnowie biologicznej (techniki masażu, rodzaje masażu).

dr Edyta Janus

 1. Terapia zajęciowa osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Terapia zajęciowa w perspektywie społecznej (osoby starsze, wykluczone, zagrożone wykluczeniem).
 3. Wsparcie społeczne osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością.

 dr Katarzyna Filar – Mierzwa

 1. Problematyka terapii tańcem w rehabilitacji i terapii zajęciowej u dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób w wieku podeszłym.
 2. Właściwości reologiczne krwi po zastosowaniu choreoterapii.
 3. Wpływ choreoterapii na równowagę i jakość życia osób w starszym wieku.
 4. Rodzaje kontuzji u tancerzy

 dr Anna Misiorek

 1. Dostępność obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.
 2. Bariery i facilitatory integracji społecznej osób niepełnosprawnych fizycznie
 3. Terapia zajęciowa w środowisku życia
 4. Skuteczność projektów społecznych, klubów integracji społecznej.
 5. Wykorzystanie terapii zajęciowej dla celów integracji społecznej.
 6. Terapia zajęciowa i fizjoterapia w walce z bólami kręgosłupa.
 7. Zastosowanie metod PNF oraz NAP w rehabilitacji ortopedycznej i neurologicznej.
 8. Wykorzystanie krioterapii ogólnoustrojowej w rehabilitacji