Zakład Sportu Niepełnosprawnych - Tematyka prac magisterskich

dr Joanna Sobiecka

 • Problematyka ogólna z zakresu olimpizmu osób niepełnosprawnych w Polsce i poza jej granicami.
 • Aktywność sportowa osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem narządu wzroku, narządu słuchu, narządu ruchu oraz z obniżonym potencjałem intelektualnym w aspekcie leczniczym, społecznym, edukacyjnym i zawodowym.
 • Rola wybranych dyscyplin sportowych (letnich i zimowych) w leczniczej, społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Sport osób niepełnosprawnych a środowisko sportowe osób pełnosprawnych.
 • Urazy i schorzenia zawodników niepełnosprawnych trenujących sport wyczynowo.
 • Potrzeby i warunki uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne.
 • Sport jako element integracji ze społeczeństwem ludzi zdrowych.
 • Olimpiady Specjalne szansą rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Program Treningu Aktywności Motorycznej jako metoda rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim.
 • Rola Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w kompleksowym usprawnianiu paraplegików i tetraplegików.
 • Aktywność sportowa osób po przeszczepach narządów wewnętrznych.
 • Aktywność sportowa kobiet po mastektomii.
 • Wpływ aktywności sportowej na styl życia kobiet niepełnosprawnych.
 • Opracowania monograficzne polskich Paraolimpijczyków.

dr Paweł Żychowicz

 • Aktywność sportowa, turystyczna i rekreacyjna osób niepełno-sprawnych.
 • Percepcja celów sportu, turystyki i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych.
 • Rozwój biologiczny oraz typ budowy ciała dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku, narządu słuchu, narządu ruchu oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Sprawność motoryczna dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku, narządu słuchu, narządu ruchu oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Postawa ciała dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku, narządu słuchu, narządu ruchu oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Dostępność bazy sportowej dla osób niepełnosprawnych.
 • Trening sportowy osób z uszkodzeniem narządu ruchu, narządu wzroku, narządu słuchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną.