Zakład Kinezyterapii – Koła Naukowe

Koło Naukowe „Motus”

Opiekun: dr Mariusz Janusz

tel: 012 6831435 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność Koła "Motus" obejmuje:

Organizację i merytoryczny nadzór nad przebiegiem:

Warsztatów naukowo-szkoleniowych Studenckich Kół Naukowych (11.02.2004 Kraków);

I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Fizjoterapii (27-28.12.2004 Kraków).

II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Fizjoterapii (3-4.12.2005 Kraków).

III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Fizjoterapii (2-3.12.2006 Kraków).

IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Na granicy medycyny i kultury fizycznej” AWF Kraków (07-08.12.2008 Kraków).

Warsztatów naukowo-szkoleniowych nt. „Problematyka rehabilitacji w wybranych uszkodzeniach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego” (13 V 2011 Kraków).

V Ogólnopolskiej Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Holistyka w Fizjoterapii – Czy to możliwe? Punkt widzenia młodych fizjoterapeutów” (11-12.01.2013 Kraków).

VI Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki: „Wyzwania współczesnej fizjoterapii – praca w zespole interdyscyplinarnym” (28-29.03.2014 Kraków).

Podejmowanie współpracy ze środowiskami studenckimi w kraju i poza jego granicami: SKN Politechniki Krakowskiej, Wydziału Mechanicznego, SKN Collegium Medicum UJ, organizacją studencką Tabula Rasa z Enschede w Holandii, studentami SKN Uniwersytetu w Groningen, na wydziale Human Movement Sciences Faculty „STUDIOSI MOBILAE.

Współpracę z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii regionu Małopolska oraz Polskim Towarzystwem Rehabilitacji i Stowarzyszeniem Fizjoterapia Polska.

Organizacją warsztatów samokształceniowych prowadzonych zarówno przez doświadczonych instruktorów i fizjoterapeutów jak i przez samych studentów.

Udział w krakowskim Festiwalu Nauki, 2014, 2015.

 

Za swoją działalność SKN MOTUS zostało nagrodzone wyróżnieniami i dyplomami  JM Rektora AWF Kraków za zaangażowanie w rozwój studenckiego ruchu naukowego w AWF Kraków.

Problematyka zagadnień Studenckiego Koła Naukowego „Motus”:

  1. Analiza metod badania postawy ciała.
  2. Ocena efektywności usprawniania za pomocą prostych testów sprawności ruchowej.
  3. Zagadnienia usprawniania dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.
  4. Rekreacja i turystyka kwalifikowana dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.
  5. Hipoterapia jako sposób na poprawę sprawności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  6. Analiza współczesnych metod usprawniania - koncepcja Mulligana, metoda McKenzie, metoda PNF.
  7. Rola i znaczenie osoby fizjoterapeuty w procesie rehabilitacji ruchowej.

Koło Naukowe „Szansa”

Opiekun: dr hab. Marek Pieniążek, prof. nadzw.

tel. 012 683 13 89 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od roku 1975 prof. M. Pieniążek jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Rehabilitacji Ruchowej "Szansa", które zostało założone w roku 1966 i obchodzi obecnie 40-lecie swojej działalności. Dotychczasowa działalność Koła oparta była na trzech kierunkach aktywności jego członków: naukowej, szkoleniowej oraz społecznej pracy z pacjentami. Studenci uczestniczyli w kilkunastu obozach naukowych Koła zorganizowanych w kraju i za granicą /w Austrii/. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowali referaty na ogólnopolskie i uczelniane Konferencje Kół Naukowych, osiągając kilkakrotnie pierwsze miejsca w swoich grupach tematycznych. Brali także udział w Międzynarodowe Konferencji kół Naukowych we Lwowie w roku 2005 oraz w Sesji Studenckiej V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w Rzeszowie w 2004 roku. W ramach społecznej pracy z pacjentami corocznie grupa około 30 członków Koła uczęszcza w ramach wolontariatu do różnych ośrodków rehabilitacji oraz do osób niepełnosprawnych prowadząc z nimi rehabilitację w warunkach domowych. W ostatnich trzech latach działalność badawcza dotyczyła następujących zagadnień: bioelektryczna aktywność mięśni obręczy biodrowej podczas chodu prawidłowego oraz chodu z usztywnionym kolanem, kompensacyjne ruchy w proksymalnych stawach kończyny górnej w przypadkach artrodezy nadgarstka /z wykorzystaniem systemu Vicon/, ocena postawy ciała młodzieży gimnazjalnej, choreoterapii, wykorzystanie punktów spustowych w fizjoterapii, fizjoterapia osób z zespołem progerii. Aktualnie studenci przygotowują się do kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Kierunków Fizjoterapii opracowując prace na podstawie badań przeprowadzonych podczas obozu Koła, który odbył się Ośrodku Rehabilitacji Dzieci "Zabajka" w Złotowie w marcu i kwietniu br.