ORCID - 0000-0001-6689-0155

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2010 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Temat rozprawy habilitacyjnej/ ”Wpływ podwyższenia temperatury ciała na zmiany wybranych wskaźników fizjologicznych i status antyoksydacyjny osocza biegaczy długodystansowych i mężczyzn nietrenujących”
 • 1995 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej; Temat pracy doktorskiej „Zmiany wybranych wskaźników fizjologiczno-biochemicznych u kobiet jako efekt jednorazowych oraz powtarzalnych kąpieli w saunie”
 • 1975 uzyskanie stopnia magistra chemii na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UJ w Krakowie
 • 1965-1970 Technikum chemiczne w Tarnowie

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • Od 1977- asystent w Zakładzie Fizjologii i Biochemii na Wydziale Wychowania Fizycznego
 • Od 1996 - adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Biochemii na Wydziale Wychowania Fizycznego
 • Od 2010 – profesor AWF w Zakładzie Fizjologii i Biochemii na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Od 2014 - Kierownik Zakładu  Kosmetologii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej
 • Od 2016- Kierownik Katedry Kosmetologii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej.
 • Członek Komisji Oceniającej
 • Od 2019 profesor w Zakładzie Chemii i Biochemii Instytutu Nauk Podstawowych na Wydziale WRR
 • 2010 -2014 Członek Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Od 2014 Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • Od 2018 Kierownik Pracowni Fizjologii Skóry

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Czynny udział w konferencjach naukowych – 

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 8 wypromowanych prac doktorskich
 • 2 prace doktorskie w toku

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotów:
  • Biochemia
  • Pielęgnacja skóry osób aktywnych fizycznie
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu/ów
  • Biochemia  
  • Podstawy chemii
  • Pielęgnacja skóry osób aktywnych fizycznie
 • Promotorstwo 84 prac magisterskich i 20 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej
 • Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje

Działalność w innych organizacjach

 • Działalność w PTTK

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Zainteresowania/hobby

 • turystyka