mgr Olga Czerwińska

 

Wykształcenie: Studia wyższe ukończyłam na Wydziale Farmaceutycznym CM UJ w Krakowie, na kiernku Analityka medyczna. Moją badawczą  pracę magisterską o tytule: „Cytofluorymetryczna identyfikacja mikrofragmentów błonowych u pacjentów z rakiem jelita grubego” wykonanałam i napisałam pod kierunkiem dr n. med. Jarosława Barana w Zakładzie Immunologii Klinicznej i Transplantologii Polsko- Amerykańskiego Instytutu Pediatrii.
Jestem absolwentką klasy uniwersyteckiej o profilu biologiczno-chemicznym w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

 

 

Udział w projektach badawczych:

  • Projekt POIG „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy” realizowany przez Wydział Chemii UJ oraz Wydział Farmaceutyczny CM UJ.
  • Projekt „Opracowanie polskiego innowacyjnego leku stosowanego w terapii schorzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego: schizofrenii, depresji i lęku - badania przedkliniczne” – Wydział Farmaceutyczny CM UJ, we współpracy z firmą Adamed.

Udział w konferencjach, kołach naukowych:

Sesja Farmaceutyczna International Medical Student’s Conference 2012 w Krakowie, wystąpienie ustne: “Comparison of various methods for cell quantitation and cell viability in academic drug discovery” – I miejsce.

Wolnorodnikowe Koło Naukowe – Zakład Radioliganów Wydział Farmaceutyczny, CM UJ.

Znajomość języków obcych:

Angielski, francuski – poziom zaawansowany
Hiszpański, łacina – poziom podstawowy