W dniach 10-14.10.2022 grupa nauczycieli akademickich związanych z kierunkiem terapia zajęciowa (dr Agnieszka Smrokowska- Reichmann, dr Anna Bukowska oraz dr hab. Edyta Janus prof. AWF) wraz ze studentami 2 roku studiów magisterskich kierunku terapia zajęciowa uczestniczy w Opavie w szkoleniu realizowanym w ramach programu Erasmus +. Projekt nosi tytuł "Support of the Snoezelen Concept and its Integration into University Education". Partnerami projektu są AWF Kraków, Uniwersytet Śląski w Opavie oraz Uniwersytet w Lleidzie. Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia dotyczące edukacji i praktyki Snoezelen. 

W dniach 30.09-1.10. 22 r. w Pradze odbyło się walne zebranie COTEC (The Council of Occupational Therapists for the European Countries). Polskę reprezentowały dr Anna Misiorek oraz dr hab. Edyta Janus prof. AWF - pracownice Wydziału Rehabilitacji Ruchowej oraz członkinie zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej. 
 

Nakładem wydawnictwa AWF ukazała się monografia nr 48 pt. „Propedeutyka i historia fizjoterapii” pod redakcją naukową prof. dra hab. Tadeusza Kasperczyka i dra hab. Dariusza Muchy.

Czytaj więcej...

Nakładem wydawnictwa PZWL ukazał się podręcznik pt. „Kompleksowa rehabilitacja w kardiochirurgii. Wczesna fizjoterapia, pielęgnacja i opieka psychologiczna” pod redakcją naukową dr Agnieszki Piwody i dr Dominiki Batyckiej-Stachnik.

Książka "Kompleksowa rehabilitacja w kardiochirurgii. Wczesna fizjoterapia, pielęgnacja i opieka psychologiczna" jest wynikiem współpracy specjalistów reprezentujących kilka krajowych ośrodków zajmujących się leczeniem chorych wymagających interwencji kardiochirurgicznej. Podręcznik prezentuje możliwości postępowania terapeutycznego w przypadku pacjentów poddanych zabiegom kardiochirurgicznym w różnych grupach wiekowych. Poruszana tematyka dotyczy zarówno dzieci z wrodzonymi wadami serca, jak i osób dorosłych z dysfunkcjami poszczególnych struktur układu krążenia oraz płuc. W publikacji Czytelnik znajdzie cenne informacje związane ze specyfiką poszczególnych zabiegów kardiochirurgicznych i zagadnieniami anestezjologicznymi, a także fizjoterapią, opieką pielęgniarską i psychologiczną. Całości dopełnia omówienie problematyki edukacji seksualnej oraz rekreacji w odniesieniu do pacjentów poddanych operacjom w obrębie płuc, serca i jego naczyń.

Nakładem wydawnictwa PZWL ukazał się pierwszy na polskim rynku podręcznik pt. „Hematologia sportowa” pod redakcją naukową prof. dr hab. Zbigniewa Dąbrowskiego, prof. dr hab. Anny Marchewki oraz dr hab. Anety Teległów, prof. AWF.

„Hematologia sportowa” przedstawia, oparte na piśmiennictwie światowym, najnowsze fakty dotyczące krwi, jak i jej poszczególnych elementów składowych, w różnych stopniach wysiłku sportowego, czy też po zastosowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych. „Hematologia sportowa” zawiera podstawową wiedzę na temat fizjologii wysiłku i jego podziałów, jak i zaangażowanie układu krążenia w różnych stopniach wysiłku sportowego. Opisane zostały również zmiany powysiłkowe, jakie zachodzą w krwi, ze szczególnym uwzględnieniem elementów morfotycznych, osocza i zróżnicowanie biochemiczne. Wiele miejsca poświęcono wpływowi substancji dopingowych na zmiany zachodzące w krwi, jak i ostrzeżeniom wynikającym z następstw stosowania dopingowych substancji. W wielu rozdziałach współautorzy zwracają uwagę na kontrolowany, umiarkowany trening, jak i wysiłek sportowy ostrzegając przed następstwami, brakiem powrotu przekroczonych norm do stanu fizjologicznego. „Hematologia sportowa” zawiera nie tylko dane naukowe dotyczące powysiłkowych zmian w krwi, ale zarazem stanowi wskazania profilaktyczne dotyczące umiejętnie prowadzonego treningu sportowego, jak i prowadzenia zawodów sportowych, bez narażenia na uszczerbek zdrowia. „Hematologia sportowa” będzie zapewne wskazaniem dla sportowców do okresowych badań swojej krwi, jak i zwróceniem uwagi na pewne wskaźniki krwi idealnie niepasujące do tzw. norm hematologicznych.

 

W dniach 26-28 września odbędzie się w naszej Akademii konferencja pt.  PROJEKT HOMESIDE – muzyczne i czytelnicze aktywności wspierające opiekę nad osobami z demencją. Prezentacja jakościowych wyników badań.

W konferencji tej udział wezmą partnerzy realizowanego wspólnie międzynarodowego projektu HOMESIDE (badacze z Australii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Niemiec) oraz przedstawiciele środowiska wspierającego opiekunów i osoby z demencją. Cieszymy się, że właśnie w Krakowie, będziemy mogli poznać pierwsze wyniki tego wyjątkowego projektu.