mgr Natalia Klimek - kierownik praktyk kierunku Kosmetologia - studia stacjonarne I stopnia

paw. socjalny
pok. 29

środa: 13:45-15:15
czwartek: 10:30-12:00

 

TERMINY  PRAKTYK  STUDENCKICH
w roku akademickim 2021/2022

 KOSMETOLOGIA:

3-letnie studia stacjonarne I  stopnia

I rok  -  od drugiego semestru -140 godzin zaliczane w 2 semestrze - uwolnione,
I rok  -  03.07.2023 – 28.07.2023  (4 tygodnie  200  godzin  zaliczane w 3 semestrze),
II rok  - 140 godzin   zaliczane w 3 semestrze  - uwolnione,
II rok  - 140 godzin   zaliczane w 4 semestrze  - uwolnione,
II rok  - 03.07.2023 – 28.07.2023  (4 tygodnie  200  godzin  zaliczane w 5 semestrze),  
III rok – 140 godzin zaliczane w 6 semestrze –uwolnione.