Na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie prowadzone jest kształcenie na jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Jednolite 5 letnie studia magisterskie

  • kierunek: fizjoterapia o profilu ogólnoakademickim

Studia pierwszego stopnia

  • kierunek: terapia zajęciowa o profilu praktycznym
  • kierunek: kosmetologia o profilu praktycznym

Studia drugiego stopnia

  • kierunek: terapia zajęciowa o profilu ogólnoakademickim
  • kierunek: kosmetologia o profilu ogólnoakademickim

 

Prowadzone są także studia III stopnia w Szkole Doktorskiej, która jest jednostką międzywydziałową.