Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek oraz Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. n. med. i n. o zdr. dr hab. Andrzej Czamara pragną zaprosić Studenckie Koła Naukowe związane z kierunkiem fizjoterapia do udziału w II Kongresie Krajowej Izby Fizjoterapeutów, organizowanym 12‑15.06.2024 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Termin składania prac został wydłużony do 16.05.2024 roku.

Czytaj więcej...

Prezes i Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów ogłaszają Konkurs „GRANT NAUKOWY 2024” na wsparcie projektu naukowo-badawczego nieposiadającego żadnego innego źródła finansowania. W ramach konkursu przewidziano możliwość ubiegania się o przyznanie grantu senior – dla wnioskujących posiadających doświadczenie w prowadzeniu badań naukowo-rozwojowych oraz grantu junior – dla wnioskujących nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu badan naukowo-rozwojowych.

Celem konkursu grantowego jest opracowanie standardów diagnostyki i postępowania fizjoterapeutycznego, wspieranie procesu publikowania w prestiżowych periodykach naukowych wyników prac badawczych o charakterze klinicznym, których rezultaty mają przełożenie praktyczne, opracowań teoretycznych (przegląd systematyczny lub metaanaliza) w celu zwiększenia poziomu wiedzy na temat fizjoterapii klinicznej według zasad Evidence Based Medicine lub prac rozwojowych, opracowań, wdrożeń technologicznych, patentów i badań, których bezpośrednim celem są zmiany systemowe dotyczące opieki fizjoterapeutycznej oraz wspieranie rozwoju działalności naukowej i działalności badawczo-rozwojowej, która pozwoli wnioskodawcy podnieść kwalifikacje i kompetencje.

Wnioski można składać do 18 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie: https://kif.info.pl/konkurs-grant-naukowy-2024/

W dniu 17.04.2024 na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektów badawczych z zakresu speleoterapii. Uczestniczyli w nim Pani inż. Alexandra Plevačová – Dyrektor Sanatorium Edel w Zlaté Hory w Czechach, prof. Piotr Mika – Dziekan WRR AWF w Krakowie, dr Magdalen Kostrzon - firma Nivalit w Krakowie oraz dr Sylwia Mętel WRR AWF w Krakowie. Dzięki dotychczasowej współpracy przygotowane zostały wspólnie prace naukowe zaprezentowane na konferencjach zagranicznych oraz publikacje dotyczące leczenia dzieci z astmą oskrzelową podczas turnusów medycznych połączonych ze speleoterapią.

W ramach wymiany dla nauczycieli akademickich, dr Anna Misiorek oraz dr hab. Edyta Janus prof. AWF przebywają obecnie w Politechnice w Leirii (Portugalia). Dzięki uprzejmości władz i pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu tejże uczelni, mają możliwość zapoznać się z programami nauczania terapii zajęciowej oraz nawiązać kontakty na rzecz przyszłej współpracy. 

Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 7 marca 2024 roku

prof. dr hab. Wandy Pilch

wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego
na Wydziałach Wychowania Fizycznego i Sportu
oraz Rehabilitacji Ruchowej,
wyjątkowego i życzliwego człowieka,
naukowca i wychowawcy wielu pokoleń studentów
wychowania fizycznego, kosmetologii oraz fizjoterapii.

Rodzinie oraz Bliskim wyrazy głębokiego współczucia
składają

Władze i społeczność Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Więcej informacji na stronie Zakładu Chemii i Biochemii

W dniach 14-15.02.2024 w Pori (Finlandia) odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu edukacyjnego “Rozwój umiejętności komunikacji międzykulturowej w praktyce fizjoterapeutycznej realizowany poprzez e-learningowy kurs analizy i terapii ruchu Mov-e”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Akademii Tarnowskiej (Polska), Istanbul Aydin University (Turcja), Satakunta University of Applied Sciences (Finlandia), University of Miskolc (Węgry), HLA Vistahermosa (Hiszpania), Knowledge Innovation Centre (Malta) oraz AWF Kraków (Polska). Zespół naszej uczelni - dr Agata Milert, prof. Joanna Golec, dr Teresa Gniewek reprezentowała dr Agnieszka Kreska-Korus (Zakład Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej). Spotkanie miało charakter hybrydowy co umożliwiło wspólną debatę członków wszystkich zespołów.