W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w X Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Choroby cywilizacyjne i choroby rzadkie wyzwaniem rehabilitacji XXI wieku”, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 12-14 września 2019 roku.

Bliższe informacje na stronie http://www.ptreh2019.pl/

W dniu 04.04.2019 w białopodlaskiej filii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Rozwijanie Terapii Zajęciowej w Polsce. Kształcenie, praktyka, uwarunkowania organizacyjno-prawne”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się pracownicy Katedry Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie, w składzie dr Edyta Janus, dr Aleksandra Kulis, dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, dr Anna Bukowska i prof. Marek Pokutycki. Wygłoszone przez nich referaty dotyczyły zagadnień z zakresu kształcenia, badań naukowych i praktycznych aspektów terapii zajęciowej, a także terapii w Sali Doświadczania Świata oraz terapii przez sztukę. Prezentację na temat metod pracy terapeuty zajęciowego przedstawiły także studentki terapii zajęciowej w naszej uczelni, Marzena Żółty i Katarzyna Skobiej. Głównym celem konferencji było promowanie i wspieranie rozwoju terapii zajęciowej w naszym kraju.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA UCZELNIANEGO PROGRAMU 

Zawiadamiam wszystkich studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, że zostaje uruchomiona rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2019/2020, w ramach Programu Erasmus+.

Rekrutacja na studia na oba semestry roku akademickiego 2019/2020 odbywać się będzie od 4 marca 2019 roku do 10 kwietnia 2019 roku.

Rekrutacja na praktykę na oba semestry roku akademickiego 2019/2020 odbywać się będzie w trybie ciągłym od 4 marca 2019 roku.

 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

(-) Dr Andrzej Szczygieł

W minionym tygodniu odbył się w Krakowie "observation week" w ramach projektu Mistrzowie Dydaktyki. Eksperci z University College London - Clare Bentall, Harriet Harper i Jacek Brant, byli gośćmi Akademii Wychowania Fizycznego. W spotkaniu z Ekspertami wziął udział Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, prof. dr hab. Piotr Mika oraz uczestniczki kursu w Londynie - dr Sylwia Mętel, dr Izabela Górskadr Magdalena Majer, towarzyszyła im uczestniczka kursu w Gandawie dr Anna Tyka. Spotkanie miało na celu wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących wprowadzania nowoczesnych form dydaktyki w szkolnictwie wyższym, w szczególności metody tutoringu.

Czytaj więcej...

Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia dla dra Andrzej Markowskiego, dr Anny Pawlikowskiej oraz dra Rogera Madejskiego w zajęciach studyjnych w Groningen.

Ostatni dzień (5 kwietnia 2019) zajęć studyjnych programu "Mistrzowie Dydaktyki" realizowanych w Uniwersytecie w Groningen. Finalne spotkanie zostało poświęcone systemowi ewaluacji pracy nauczycieli akademickich z zakresu realizacji efektów uczenia. Omówione zostały również dalsze etapy szkolenia, które zostaną zaplanowane w ramach trzech oddzielnych modułów realizowanych w Polsce w ciągu najbliższego roku. Pracownicy Wydziału Rehabilitacji Ruchowej pomyślnie ukończyli szkolenie w czasie wizyty studyjnej w Uniwersytecie w Groningen.

Na koniec należy się szczególne podziękowanie dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zespołu instruktora Rick'a Huizinga za profesjonalne i solidne przeprowadzenie szkolenia oraz za gościnność Uniwersytetu w Groningen.

DZIĘKUJEMY!

Czytaj więcej...