W dniach 26-28 września odbędzie się w naszej Akademii konferencja pt.  PROJEKT HOMESIDE – muzyczne i czytelnicze aktywności wspierające opiekę nad osobami z demencją. Prezentacja jakościowych wyników badań.

W konferencji tej udział wezmą partnerzy realizowanego wspólnie międzynarodowego projektu HOMESIDE (badacze z Australii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Niemiec) oraz przedstawiciele środowiska wspierającego opiekunów i osoby z demencją. Cieszymy się, że właśnie w Krakowie, będziemy mogli poznać pierwsze wyniki tego wyjątkowego projektu.

W dniach 24-27 sierpnia 2022 roku w Vilnius University w Wilnie (Litwa) odbyła się 22 konferencja European Anthropological Association połączona z 15 zjazdem International Society for the Study of Human Growth and Clinical Auxology (ISGA) oraz 5 International Conference of Evolutionary Medicine.

Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie reprezentowała dr hab. Agnieszka Suder, prof. AWF z Zakładu Anatomii wygłaszając referat: Effect of aerobic training on body composition and asprosin level in males with metabolic syndrome (współautorzy: K. Makiel, A. Targosz), natomiast w sesji posterowej wyniki pracy zespołu A. Kabata-Piżuch, A. Suder, T. Włoch, Z. Dąbrowski, A. Marchewka: An influence of vibrotherapy treatments on the body composition and hemorheological components of blood in females aged 60-70 years, przedstawiła studentka studiów doktoranckich mgr Anna Kabata-Piżuch.

Obrady toczyły się w kilku sekcjach tematycznych zarówno w formie stacjonarnych wykładów jak i posterów prezentowanych zdalnie. Sekcje tematyczne obejmowały miedzy innymi: Growth, Development and Aging, Applied Anthropology, Nutrition and Body Composition, Bioarcheology, Humans and Environment, Biopsychosocial Studies, Recent Advances in Growth Data Analysis. Wykłady miały miejsce w pięknych, historycznych budynkach Uniwersytetu Wileńskiego, w Instytucie Nauk Biomedycznych na Wydziale Medycznym.

Doktor Andrzej Szczygieł otrzymał podziękowania od

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

za wieloletnią działalność na rzecz propagowania fizjoterapii w Polsce.

Serdecznie gratulujemy!

W Warszawie w dniach 27.06.-01.07.2022 odbył się drugi tydzień szkolenia w programie zaawansowanym Ministerstwa Edukacji i Nauki "Mistrzowie Dydaktyki".

Nauczyciele AWF w Krakowie uczestniczyli we wszystkich trzech ścieżkach programu:

  1. Advanced Qualifications in Teaching: dr Agata Milert (WRR), dr Izabela Górska (WRR)
  2. Train the Trainer: dr Magdalena Majer (WWFiS), dr Sylwia Mętel (WRR)
  3. Educational Leadership: dr Andrzej Markowski (WRR)
Czytaj więcej...

W dniach 27-29 maja 2022 r. odbył się II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, podczas którego delegaci z całej Polski wybrali nowego Prezesa, a także członków organów samorządu: Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika i jego zastępców.

Prezesem KRF został dr Tomasz Dybek, który w głosowaniu pokonał ustępującego Prezesa dr. hab. Macieja Krawczyka.

Czytaj więcej...