Poniżej prezentujemy wyniki bieżącej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii organizowanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów wraz z zespołem redakcyjnym czasopisma naukowego "Physiotherapy Review".

Pierwsze miejsce zdobyła absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Julia Buszko, która napisała pracę magisterską pod opieką prof. dr hab. Anny Miki.

Nagrody:

  • 1 miejsce: Julia Buszko (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie) – Ocena zależności pomiędzy występowaniem dolegliwości układu moczowo–płciowego u młodych kobiet a osłabieniem mięśni dna miednicy.
  • 2 miejsce: Maciej Oleksiewicz (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) – Efektywność manipulacji krótkodźwigniowej stawów kręgosłupa lędźwiowego.
  • 3 miejsce: Dominika Siluk (Gdański Uniwersytet Medyczny) – Wpływ nowoczesnego Modelu Opieki Fizjoterapeutycznej na jakość funkcjonowania położnic/pacjentek w okresie poporodowym.

Wyróżnienia:

  • Damian Wiernasz (Uniwersytet Rzeszowski) – Wpływ rehabilitacji na dolegliwości bólowe oraz sprawność funkcjonalną pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa w odcinku L-S, przebywających w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju.
  • Michał Katra (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach) – Wpływ podzielonej i celowanej uwagi na wielkość przestrzennego sumowania bólu: badanie eksperymentalne.
  • Alina Gabrylewicz (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – Powrót do zdrowia pacjentów po zespole PIMS oraz wpływ tej choroby na tolerancję wysiłku.
  • Klaudia Kusienicka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) – Wpływ opasek do treningu okluzyjnego na propriocepcję stawu na przykładzie nadgarstka.
  • Hanna Zielińska (Olsztyńska Szkoła Wyższa) – Rehabilitacja szpitalna po COVID-19 a stan funkcjonalny pacjentów.
  • Tomasz Świstowski (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – Wpływ terapii trakcyjnej odcinka szyjnego kręgosłupa na rozkład składowych harmonicznych w głosie oraz na natężenie i długość fonacji.
  • Agnieszka Kijak (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) – Ocena wpływu skręcenia stawu skokowego na możliwości siłowe i szybkościowe zginaczy grzbietowych i podeszwowych stopy w grupie kobiet.

Czytaj więcej na stronie:

https://kif.info.pl/wyniki-konkursu-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-fizjoterapii/

Wszystkim laureatkom i laureatom serdecznie gratulujemy!

Szanowni Wykładowy i Studenci WRR

Polska Agencja Przedsiębiorczości (Organizator) wspólnie z Województwem Małopolskim (Głównym Partnerem) oraz Krakowem (Miastem Gospodarzem), zapraszają wykładowców wraz ze studentami Wydziału Rehabilitacji Ruchowej do udziału w IX Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniach 14-15 listopada 2022 roku. Program Kongresu dostępny jest tutaj.

W wydarzeniu można wziąć udział w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych lub w czasie ich trwania pod warunkiem uczestnictwa wszystkich studentów z danej grupy wraz nauczycielem/ami.

Każda z zainteresowanych osób, która pojawi się na wydarzeniu musi zarejestrować się w poniższym formularzu:

https://forms.freshmail.io/f/1xpuwmeex7/jjx6i6tc4e/index.html?standalone 

Uczestnicy Kongresu będą mogli spotkać się z osobami decyzyjnymi, które na co dzień działają w obszarze ich zainteresowań, są praktykami w danej branży i od nich zależy jej wygląd w naszym kraju.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy dostaną certyfikat uczestnictwa w Kongresie.

prof. dr hab. Piotr Mika
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

27 października 2022 obchodzimy Światowy Dzień Terapii Zajęciowej. Studentom, nauczycielom i praktykom Terapii Zajęciowej życzymy sukcesów edukacyjnych i zawodowych. Pacjentom zaś pełnego korzystania z możliwości jakie daje terapia zajęciowa dla poprawy zdrowia, samopoczucia i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Miło nam poinformować, że pracownik Instytutu Rehabilitacji Klinicznej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej dr Iwona Sulowska-Daszyk, jest członkiem Rady Młodych Naukowców, gremium doradczego Ministra Edukacji i Nauki. W skład obecnej kadencji wchodzi 23 młodych naukowców, będących przedstawicielami różnych dziedzin nauki, pracujących na uczelniach w całej Polsce. Dr Iwona Sulowska-Daszyk reprezentuje dziedzinę nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinę nauki o kulturze fizycznej. Obecna VII kadencja została powołana zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021, na okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2023. Rozpoczyna się więc drugi rok działalności Rady.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Czytaj więcej...

Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zaprasza

5 listopada 2022

na "VIII Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów 2022"

Olimpiada ma już swoją tradycję i z roku na rok staje się coraz popularniejszym wydarzeniem wśród społeczności fizjoterapeutów. Wysoki poziom merytoryczny zagwarantuje Rada Naukowa złożona z pracowników naukowych wydziałów kształcących Fizjoterapeutów w Polsce.
Laureaci otrzymają cenne nagrody.

Więcej informacji na stronie: https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/OOWMF/viii-ogolnopolska-olimpiada-wiedzy-mlodych-fizjoterapeutow