Miło nam poinformować, że pracownik Instytutu Rehabilitacji Klinicznej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej dr Iwona Sulowska-Daszyk, jest członkiem Rady Młodych Naukowców, gremium doradczego Ministra Edukacji i Nauki. W skład obecnej kadencji wchodzi 23 młodych naukowców, będących przedstawicielami różnych dziedzin nauki, pracujących na uczelniach w całej Polsce. Dr Iwona Sulowska-Daszyk reprezentuje dziedzinę nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinę nauki o kulturze fizycznej. Obecna VII kadencja została powołana zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021, na okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2023. Rozpoczyna się więc drugi rok działalności Rady.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Zgodnie z ustawą, młodym naukowcem jest osoba osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Zadaniem Rady jest wspieranie Ministra Edukacji i Nauki w działaniach promujących rozwój młodych naukowców, w szczególności poprzez:

  • identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców;
  • przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców;
  • przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki;
  • wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce;
  • wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych.