Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zaprasza

5 listopada 2022

na "VIII Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów 2022"

Olimpiada ma już swoją tradycję i z roku na rok staje się coraz popularniejszym wydarzeniem wśród społeczności fizjoterapeutów. Wysoki poziom merytoryczny zagwarantuje Rada Naukowa złożona z pracowników naukowych wydziałów kształcących Fizjoterapeutów w Polsce.
Laureaci otrzymają cenne nagrody.

Więcej informacji na stronie: https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/OOWMF/viii-ogolnopolska-olimpiada-wiedzy-mlodych-fizjoterapeutow