Serdecznie zapraszamy studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie do rekrutacji na zajęcia tutoringowe.

Studenci zainteresowani uczestnictwem w projekcie proszeni są o złożenie drogą mailową do koordynatora na danym Wydziale wymaganej dokumentacji do dnia 08.10.2021. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu.

W roku akademickim 2020/2021 w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie został rozpoczęty Projekt „Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenie”, którego głównym zadaniem jest realizacja zajęć ze studentami Uczelni w formie zajęć tutoringowych. Zasady rekrutacji na zajęcia tutoringowe dla studentów zawarto w regulaminie przygotowanym przez zespół nauczycieli akademickich (tutorów), którzy będą prowadzić zajęcia na Uczelni.

Studenci uczestniczący w zajęciach tutoringowych będą mogli liczyć na następujące korzyści:

 • Udział w tutorialu daje możliwość zindywidualizowanej pracy, zarówno pod względem merytorycznym, jak i terminów oraz form spotkań.
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta.
 • Nowoczesne i inspirujące narzędzia pracy.
 • Samodzielna praca pod kierunkiem nauczyciela/tutora.
 • Zajęcia w małej grupie – do 6 osób.

Dodatkowo uczestnictwo w Projekcie „Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenie” będzie udokumentowane wpisem do suplementu ukończenia studiów oraz stosownym zaświadczeniem.

Studenci będą mogli kontynuować realizację zajęć programowych prowadzonych przez tutorów w każdym semestrze do 31.12.2022. Ostatni nabór odbędzie się na zajęcia realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023.

Lista tutorów, wraz z przedmiotami realizowanymi w formie tutoringowej dla poszczególnych wydziałów i kierunków studiów zamieszczono w poniższym wykazie.

Wydział Rehabilitacji Ruchowej

dr Izabela Górska

 • Pedagogika (semestr 1)

dr Filip Kobiela

 • Filozofia (semestr 1)

dr Roger Madejski

 • Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia (semestr 2)

dr Andrzej Markowski

 • Masaż klasyczny (semestr 3 i 4)
 • Kinesiotaping w pediatrii (semestr 7)

dr Sylwia Mętel

 • Ćwiczenia sensomotoryczne (semestr 7)

dr Agata Milert

 • Fizjoterapia ogólna (semestr 1 i 2)
 • Kinezyterapia (semestr 3 i 4)
 • Wybrane metody fizjoterapeutyczne (semestr 6)

dr Anna Pawlikowska

 • Kultura bycia i języka/Sztuka dialogu (semestr 1)
 • Socjologia (semestr 2)

dr Elżbieta Szymańska

 • Metodyka nauczania ruchu (semestr 1 i 2)

dr Izabela Górska

 • Kultura bycia i języka/Sztuka dialogu (semestr 1)

dr Andrzej Markowski

 • Odnowa biologiczna (semestr 6)
 • Odnowa psychosomatyczna (semestr 6)
 • Seminarium dyplomowe (semestr 5 i 6)

dr Anna Pawlikowska

 • Kultura bycia i języka/Sztuka dialogu (semestr 1)
 • Podstawy komunikacji społecznej (semestr 2)

dr Izabela Górska

 • Pedagogika ogólna (semestr 1)
 • Pedagogika specjalna (semestr 2)

dr Andrzej Markowski

 • Seminarium dyplomowe (semestr 5 i 6)

dr Anna Pawlikowska

 • Kultura bycia i języka/Sztuka dialogu (semestr 1)
 • Podstawy komunikacji społecznej (semestr 1)
 • Socjologia (semestr 1)

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE
Semestr Przedmiot Tutor / nauczyciel akademicki Liczba godzin
1 Zabawy i gry ruchowe zmetodyką dr Elżbieta Szymańska 30
1 Pedagogika z podstawami dydaktyki dr Izabela Górska 45
 
2 Metodyka wychowania fizycznego dr Elżbieta Szymańska 30
2 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 15
2 Pedagogika z podstawami dydaktyki dr Izabela Górska 60
2 Socjologia dr Anna Pawlikowska 30
2 Filozofia dr Filip Kobiela 15
 
3 Metodyka wychowania fizycznego dr Elżbieta Szymańska 45
3 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 15
 
4 Metodyka wychowania fizycznego dr Elżbieta Szymańska 14
4 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 14
 
5 Seminarium dyplomowe dr Elżbieta Szymańska 15
5 Seminarium dyplomowe dr Katarzyna Kucia 15
5 Seminarium dyplomowe dr Magdalena Majer 15
5 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 14
5 Pływanie i Aquafitness dr Katarzyna Kucia 14
5 Obóz letni (Bezpieczeństwo iratownictwo na wodach otwartych/ Żeglarstwo/ Żeglarstwo deskowe) dr Katarzyna Kucia 40
 
6 Seminarium dyplomowe dr Elżbieta Szymańska 30
6 Seminarium dyplomowe dr Katarzyna Kucia 30
6 Seminarium dyplomowe dr Magdalena Majer 30
 

 

Kierunek: SPORT
Semestr Przedmiot Tutor / nauczyciel akademicki Liczba godzin
1 Teoria wychowania fizycznego dr Magdalena Majer 15
1 Zabawy i gry ruchowe zmetodyką dr Magdalena Majer 30
1 Pedagogika z podstawami dydaktyki dr Izabela Górska 45
1 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 15
 
2 Metodyka wychowania fizycznego dr Magdalena Majer 30
2 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 15
2 Pedagogika z podstawami dydaktyki dr Izabela Górska 45
 
3 Metodyka wychowania fizycznego dr Magdalena Majer 42
3 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 14
 
4 Metodyka wychowania fizycznego dr Magdalena Majer 14
4 Teoria i metodyka pływania iratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 14
 
5 Seminarium dyplomowe dr Magdalena Majer 15
5 Seminarium dyplomowe dr Katarzyna Kucia 15
5 Obóz letni (Bezpieczeństwo iratownictwo na wodach otwartych/ Żeglarstwo/ Żeglarstwo deskowe) dr Katarzyna Kucia 40
 
6 Teoria wychowania fizycznego dr Magdalena Majer 42
6 Socjologia sportu dr Anna Pawlikowska 28
6 Seminarium dyplomowe dr Magdalena Majer 30
 

 

Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
Semestr Przedmiot Tutor / nauczyciel akademicki Liczba godzin
1 Socjologia dr Anna Pawlikowska 30
 
2 Metodyka wychowania fizycznego dr Elżbieta Szymańska 30
 
3 Metodyka wychowania fizycznego dr Elżbieta Szymańska 42
 
4 Metodyka wychowania fizycznego dr Elżbieta Szymańska 14
4 Organizacja imprez masowych dr Elżbieta Szymańska 28
 
5 Seminarium dyplomowe dr Elżbieta Szymańska 15
 
6 Seminarium dyplomowe dr Elżbieta Szymańska 30
 

 

Kierunek: KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH
Semestr Przedmiot Tutor / nauczyciel akademicki Liczba godzin
1 Pływanie dr Katarzyna Kucia 15
 
2 Socjologia dr Anna Pawlikowska 30
2 Pływanie dr Katarzyna Kucia 15
 
3 Socjologia kultury fizycznej dr Anna Pawlikowska 45
 
4 - - -
 
5 Seminarium dyplomowe dr Katarzyna Kucia 15
5 Podstawy ratownictwa wodnego dr Katarzyna Kucia 15
5 Obóz letni (Bezpieczeństwo iratownictwo na wodach otwartych/ Żeglarstwo/ Żeglarstwo deskowe) dr Katarzyna Kucia 36
 
6 Ćwiczenia fitness w wodzie dr Katarzyna Kucia 28
6 Seminarium dyplomowe dr Katarzyna Kucia 30
 

dr Anna Pawlikowska:

 • Socjologia (studia pierwszego stopnia, semestr 2)

dr Anna Pawlikowska:

 • Socjologia sportu (studia pierwszego stopnia, semestr 6)

dr Anna Pawlikowska:

 • Socjologia (studia pierwszego stopnia, semestr 1)

dr Anna Pawlikowska:

 • Socjologia (studia pierwszego stopnia, semestr 2)
 • Socjologia kultury fizycznej (studia pierwszego stopnia, semestr 3)

Wydział Turystyki i Rekreacji

Rok studiów Semestr Przedmiot Liczba godzin Prowadzący
I zimowy Podstawy turystyki 45 dr Karolina Korbiel
I zimowy Postawy rekreacji 45 dr Karolina Korbiel
I letni Turystyka aktywna 45 dr Iwona Dominek
I letni Metodyka wybranych zajęć rekreacyjnych - Nordic Walking 15 dr Karolina Korbiel
I letni Hotelarstwo 30 dr Iwona Dominek
II zimowy Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 45 dr Karolina Korbiel
II letni Turystyka dzieci i młodzieży 45 dr Iwona Dominek
II (RR) letni Metodyka rekreacji ruchowej 45 dr Karolina Korbiel
III (HOT) zimowy Obsługa klienta 45 dr Iwona Dominek
III zimowy Turystyka dzieci i młodzieży 45 dr Iwona Dominek
III zimowy Higiena 45 dr Roger Madejski
III letni Filozofia 60 dr Filip Kobiela

dr Iwona Dominek:

 • Obsługa klienta HOT (studia pierwszego stopnia, semestr 5)
 • Turystyka dzieci i młodzieży (studia pierwszego stopnia, semestr 5)
 • Turystyka aktywna (studia drugiego stopnia, semestr 2)
 • Hotelarstwo (studia drugiego stopnia, semestr 2)
 • Turystyka dzieci i młodzieży (studia drugiego stopnia, semestr 4)

dr Karolina Korbiel:

 • Podstawy turystyki (studia pierwszego stopnia, semestr 1)
 • Podstawy rekreacji (studia pierwszego stopnia, semestr 1)
 • Metodyka rekreacji ruchowej (studia pierwszego stopnia, semestr 4)
 • Metodyka wybranych zajęć rekreacyjnych - Nordic Walking (studia drugiego stopnia, semestr 2)
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych (studia drugiego stopnia, semestr 3)