Nakładem wydawnictwa PZWL ukazał się podręcznik pt. „Kompleksowa rehabilitacja w kardiochirurgii. Wczesna fizjoterapia, pielęgnacja i opieka psychologiczna” pod redakcją naukową dr Agnieszki Piwody i dr Dominiki Batyckiej-Stachnik.

Książka "Kompleksowa rehabilitacja w kardiochirurgii. Wczesna fizjoterapia, pielęgnacja i opieka psychologiczna" jest wynikiem współpracy specjalistów reprezentujących kilka krajowych ośrodków zajmujących się leczeniem chorych wymagających interwencji kardiochirurgicznej. Podręcznik prezentuje możliwości postępowania terapeutycznego w przypadku pacjentów poddanych zabiegom kardiochirurgicznym w różnych grupach wiekowych. Poruszana tematyka dotyczy zarówno dzieci z wrodzonymi wadami serca, jak i osób dorosłych z dysfunkcjami poszczególnych struktur układu krążenia oraz płuc. W publikacji Czytelnik znajdzie cenne informacje związane ze specyfiką poszczególnych zabiegów kardiochirurgicznych i zagadnieniami anestezjologicznymi, a także fizjoterapią, opieką pielęgniarską i psychologiczną. Całości dopełnia omówienie problematyki edukacji seksualnej oraz rekreacji w odniesieniu do pacjentów poddanych operacjom w obrębie płuc, serca i jego naczyń.