Z przyjemnością informujemy, że Rada Naukowa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2023 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej Pani dr hab. Katarzynie Filar-Mierzwie. Tytuł osiągnięcia naukowego: Wpływ terapii tańcem na wybrane wskaźniki hematologiczne, reologiczne i biochemiczne krwi oraz równowagę i ryzyko wystąpienia upadków u kobiet w starszym wieku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Oferta współpracy dla fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii
- praktyka z zakresu zoofizjoterapii

Nawiązanie współpracy z naszą firmą daje możliwość praktykowania dla chętnych zainteresowanych usprawnianiem zwierząt w miejscu, które jest wyposażone zarówno w podstawowy sprzęt jak i sprzęt innowacyjny, rzadko spotykany (ogólna lista dostępnych urządzeń poniżej). Zgromadzenie zaawansowanego zaplecza technicznego umożliwia prowadzenie terapii w sposób kompleksowy i zgodny z najwyższymi standardami. Terapeuta spośród szerokiego wachlarza możliwości może dobrać terapię do każdego przypadku i przeprowadzić ją od początku do końca w jednym miejscu. Bogate zaplecze techniczne pozwala młodym adeptom zoofizjoterapii opanować zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanej w zakresie zoofizjoterapii w warunkach rzeczywistych.

Czytaj więcej...

    

24 kwietnia 2023 roku w naszej Uczelni odbyło się spotkanie hybrydowe związane z organizacją 1 Kongresu OT Europe. W dalszej części zgromadzeni w uczelni, będący równocześnie pracownikami WRR oraz członkami założycielami Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej, wraz z reprezentantami OT Europe oraz firmy Mazurkas udali się do Centrum Kongresowego ICE Krakow, gdzie odbędą się obrady. Kongres odbędzie się w 2024 roku. 

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek powołał pracowników Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na członków zespołów tematycznych działających przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów:

 • dr Dorota Gazurek - Zespół Tematyczny do spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego
 • prof. dr hab. Joanna Golec - Zespół Tematyczny do spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego
 • dr hab. Edytę Janus, prof. AWF - Zespołu Tematycznego do spraw Etyki
 • dr Magdalenę Markowską - Zespół Tematyczny do spraw Praktyk Fizjoterapeutycznych
 • dr Sylwię Mętel - Zespół Tematyczny do spraw Ustawicznego Kształcenia Podyplomowego Fizjoterapeutów
 • dr hab. Katarzynę Ogrodzką-Ciechanowicz, prof. AWF - Zespół Tematyczny do spraw Nauki
 • dr Magdalenę Pieniążek - Zespół Tematyczny do spraw Kształcenia Przeddyplomowego
 • dr Agnieszkę Piwodę - Zespół Tematyczny do spraw Specjalizacji, dodatkowo członek Komisji Egzaminacyjnej Znajomości Języka Polskiego
 • dr hab. Elżbieta Szczygieł, prof. AWF - Zespołu Tematycznego do spraw Specjalizacji
 • dra Andrzeja Markowskiego - Zespół Tematyczny do spraw Nauki
 • dra Tomasza Włocha - Zespół Tematyczny do spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii

Z przyjemnością informujemy, że Rada Naukowa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 9 marca 2023 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej Pani dr hab. Annie Piotrowskiej. Tytuł osiągnięcia naukowego: Ocena możliwości i zasadność wykorzystania zabiegów wibroterapii w kosmetologii, odnowie biologicznej i rehabilitacji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Z przyjemnością informujemy, że Krajowa Izba Fizjoterapii objęła Patronatem Honorowym projekt edukacyjny “Rozwój umiejętności komunikacji międzykulturowej w praktyce fizjoterapeutycznej realizowany poprzez e-learningowy kurs analizy i terapii ruchu (Mov-e)” w latach 2022-2025,  którego liderem jest Akademia Nauk Stosowanych z Tarnowa a partnerami Szpital HLA Vistahermosa z Hiszpani, Centrum Innowacji Wiedzy z Malty, Uniwersytet Aydin ze Stambułu, Uniwersytet Nauk Stosowanych Satakunta z Finlandii, Uniwersytet z Miszkolca oraz Akademia Wychowania Fizycznego z Krakowa. Projekt realizują dr Agnieszka Kreska-Korus (Zakład Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej INS) - kierownik z ramienia AWF, prof. Joanna Golec (Zakład Rehabilitacji w Traumatologii IRK), dr Agata Milert (Zakład Kinezyterapii INS) oraz mgr Teresa Gniewek (Zakład Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej INS).

Program jest współfinansowany ze środków UE, a szczegółowe informacje na jego temat znajdują się na stronie https://mov-e.education/