Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek powołał pracowników Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na członków zespołów tematycznych działających przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów:

 • dr Dorota Gazurek - Zespół Tematyczny do spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego
 • prof. dr hab. Joanna Golec - Zespół Tematyczny do spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego
 • dr hab. Edytę Janus, prof. AWF - Zespołu Tematycznego do spraw Etyki
 • dr Magdalenę Markowską - Zespół Tematyczny do spraw Praktyk Fizjoterapeutycznych
 • dr Sylwię Mętel - Zespół Tematyczny do spraw Ustawicznego Kształcenia Podyplomowego Fizjoterapeutów
 • dr hab. Katarzynę Ogrodzką-Ciechanowicz, prof. AWF - Zespół Tematyczny do spraw Nauki
 • dr Magdalenę Pieniążek - Zespół Tematyczny do spraw Kształcenia Przeddyplomowego
 • dr Agnieszkę Piwodę - Zespół Tematyczny do spraw Specjalizacji, dodatkowo członek Komisji Egzaminacyjnej Znajomości Języka Polskiego
 • dr hab. Elżbieta Szczygieł, prof. AWF - Zespołu Tematycznego do spraw Specjalizacji
 • dra Andrzeja Markowskiego - Zespół Tematyczny do spraw Nauki
 • dra Tomasza Włocha - Zespół Tematyczny do spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii