Z przyjemnością informujemy, że Rada Naukowa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 9 marca 2023 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej Pani dr hab. Annie Piotrowskiej. Tytuł osiągnięcia naukowego: Ocena możliwości i zasadność wykorzystania zabiegów wibroterapii w kosmetologii, odnowie biologicznej i rehabilitacji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!