24 kwietnia 2023 roku w naszej Uczelni odbyło się spotkanie hybrydowe związane z organizacją 1 Kongresu OT Europe. W dalszej części zgromadzeni w uczelni, będący równocześnie pracownikami WRR oraz członkami założycielami Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej, wraz z reprezentantami OT Europe oraz firmy Mazurkas udali się do Centrum Kongresowego ICE Krakow, gdzie odbędą się obrady. Kongres odbędzie się w 2024 roku.