W Warszawie w dniach 30.01.-03.02.2023 odbył się trzeci tydzień szkolenia w programie zaawansowanym Ministerstwa Edukacji i Nauki "Mistrzowie Dydaktyki".

Nauczyciele AWF w Krakowie uczestniczyli we wszystkich trzech ścieżkach programu zaproponowanych przez Uniwersytet w Groningen:

 1. Advanced Qualifications in Teaching: dr Agata Milert (WRR), dr Izabela Górska (WRR). W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu podstawowego. Ścieżka "Advanced Qualifications in Teaching" jest przeznaczona dla nauczycieli, którzy chcą podnieść kompetencje dydaktyczne.
 2. Train the Trainer: dr Magdalena Majer (WWFiS), dr Sylwia Mętel (WRR). Ten moduł został poświęcony na rozwijanie kompetencji osób zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli akademickich. Ścieżka "Train the Trainer" jest przeznaczona dla osób, które są związane z centrami dydaktycznymi na swoich uczelniach lub planują podjęcie tego rodzaju działań.
 3. Educational Leadership: dr Andrzej Markowski (WRR). Kurs dotyczy zarządzania w kontekście dydaktyki. Ścieżka "Educational Leadership" jest przeznaczona dla osób, które zajmują stanowiska kierownicze w instytutach, zakładach, katedrach i innych jednostkach organizacyjnych na uczelniach.

W dniu 11 stycznia 2023 odbyło się 4 już spotkanie w KAWFce, związane z rozwojem kompetencji dydaktycznych i wymianą doświadczeń nauczycieli akademickich. Warsztaty na temat: Nauczyciel artysta – nauczyciel artystów. Jak uczyć kreatywności? poprowadził prof. Marek Pokutycki z Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. W spotkaniu zakończonym pokazem mody eco, z wykorzystaniem wyłącznie papieru, wzięli udział nauczyciele ze wszystkich Wydziałów naszej Uczelni, którzy wcielili się w rolę projektantów mody bądź modeli.

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach: Sylwia Mętel - WRR i Magdalena Majer - WWFiS

Informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 21 listopada 2022 roku nadał tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej prof. dr hab. Joannie Golec.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Z przyjemnością informujemy, że Rada Naukowa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2022 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej Pani dr hab. Katarzynie Ogrodzkiej-Ciechanowicz. Tytuł osiągnięcia naukowego: Efekty terapii pacjentów przed i po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W dniu 24 listopada 2022 roku odbyła międzynarodowa konferencja organizowana przez Uniwersytet w Miszkolcu "Scientific Research Conference of the University of Miskolc in 2022". Naszą uczelnię reprezentowały przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego Rocker. Karolina Ryś i Wiktoria Buczan zaprezentowały pracę "Dual-task walking and falls in elderly people", za którą otrzymały miejsce II oraz Małgorzata Młynarczyk i Nikola Chmura przedstawiły "Factors influencing gait in dual-task walking", za którą otrzymały miejsce III. Oba wystąpienie powstały przy wsparciu opiekuna koła naukowego –  dr Agnieszki Kreski-Korus.

.

Poniżej prezentujemy wyniki bieżącej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii organizowanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów wraz z zespołem redakcyjnym czasopisma naukowego "Physiotherapy Review".

Pierwsze miejsce zdobyła absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Julia Buszko, która napisała pracę magisterską pod opieką prof. dr hab. Anny Miki.

Nagrody:

 • 1 miejsce: Julia Buszko (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie) – Ocena zależności pomiędzy występowaniem dolegliwości układu moczowo–płciowego u młodych kobiet a osłabieniem mięśni dna miednicy.
 • 2 miejsce: Maciej Oleksiewicz (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) – Efektywność manipulacji krótkodźwigniowej stawów kręgosłupa lędźwiowego.
 • 3 miejsce: Dominika Siluk (Gdański Uniwersytet Medyczny) – Wpływ nowoczesnego Modelu Opieki Fizjoterapeutycznej na jakość funkcjonowania położnic/pacjentek w okresie poporodowym.

Wyróżnienia:

 • Damian Wiernasz (Uniwersytet Rzeszowski) – Wpływ rehabilitacji na dolegliwości bólowe oraz sprawność funkcjonalną pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa w odcinku L-S, przebywających w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju.
 • Michał Katra (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach) – Wpływ podzielonej i celowanej uwagi na wielkość przestrzennego sumowania bólu: badanie eksperymentalne.
 • Alina Gabrylewicz (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – Powrót do zdrowia pacjentów po zespole PIMS oraz wpływ tej choroby na tolerancję wysiłku.
 • Klaudia Kusienicka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) – Wpływ opasek do treningu okluzyjnego na propriocepcję stawu na przykładzie nadgarstka.
 • Hanna Zielińska (Olsztyńska Szkoła Wyższa) – Rehabilitacja szpitalna po COVID-19 a stan funkcjonalny pacjentów.
 • Tomasz Świstowski (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – Wpływ terapii trakcyjnej odcinka szyjnego kręgosłupa na rozkład składowych harmonicznych w głosie oraz na natężenie i długość fonacji.
 • Agnieszka Kijak (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) – Ocena wpływu skręcenia stawu skokowego na możliwości siłowe i szybkościowe zginaczy grzbietowych i podeszwowych stopy w grupie kobiet.

Czytaj więcej na stronie:

https://kif.info.pl/wyniki-konkursu-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-fizjoterapii/

Wszystkim laureatkom i laureatom serdecznie gratulujemy!