Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję "Przyszłość Fizjoterapii" skierowaną do studentów fizjoterapii z całej Polski, której celem jest wymiana doświadczeń i najnowszej wiedzy z zakresu rehabilitacji ruchem.

Studencką I Ogólnopolską Konferencję "Przyszłość Fizjoterapii" organizują Studenckie Koła Naukowe Wydziału Rehabilitacji Ruchowej "Szansa” i "Manual Activity Group” Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Czytaj więcej...

Połączone ćwiczenia aerobowe i oporowe dają najlepsze efekty we wspomaganiu terapii pacjentów z zespołem metabolicznym – wykazali naukowcy z Zakładu Anatomii Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Treningi powodują bardzo szybkie obniżenie stężenia ważnych czynników prozapalnych, poprawiają wskaźniki miażdżycowe i łagodzą insulinooporność.

Więcej informacji na stronie: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C99904%2Ccwiczenia-silowe-nie-tylko-aeroby-zbawienne-w-leczeniu-zespolu

Gratulacje dla absolwentki, mgr Zuzanny Jandziś oraz promotora dr Katarzyny Kubasiak za wysoki poziom przedłożonej pracy, doceniony przez komisję konkursową. Praca magisterska, związana z działaniami Koła Naukowego „In-Out” przy Zakładzie Anatomii, została wyróżniona w konkursie, na najlepszą pracę magisterską o tematyce fizjoterapii, zorganizowanym przez Krajową Izbą Fizjoterapeutów wraz z redakcją czasopisma naukowego Physiotherapy Review. Praca Pani Zuzanny pt.: „Wpływ wybranych technik fizjoterapii na zmiany w wyglądzie twarzy kobiet po 30 roku życia” została wyróżniona spośród 87 prac nadesłanych z całej Polski.

W dniu 30 listopada 2023 roku przedstawicielki Koła Naukowego Rocker wzięły udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Uniwersytet w Miszkolcu "Scientific Research Conference of the University of Miskolc in 2023”.

Przedstawiono następujące prezentacje w składzie:

  • "Can alcohol impact the symmetry of lower limb loading by body weight in men?" - Agata Dormus, Karolina Falisz, Karolina Ryś (za które otrzymały II miejsce)
  • "The influence of alcohol on the symmetry of lower limb loading by body weight and balance in healthy young women. Preliminary communication." - Agnieszka Burbeło, Gabriela Anioł (za które otrzymały III miejsce).

W przygotowaniu wystąpień pomagały dr Agnieszka Kreska–Korus i dr Teresa Gniewek, opiekunowie Koła Naukowego Rocker.

Gratulacje!

Z przyjemnością informujemy, że studentka Aleksandra Adamik, reprezentująca Koło Naukowego Rehabilitacji Ruchowej „Szansa”, zajęła I miejsce na Międzynarodowej Konferencji Naukowej studentów i "specjalizantów", podczas 3 Kongresu Rehabilitacji Polskiej PTF i PTR (8-9.XII.2023, Pabianice) prezentując pracę:

  • Wpływ treningu stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego na aktywność bioelektryczną mięśni u młodych kobiet z niespecyficznymi dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego

Życzymy dalszych sukcesów!

W bieżącym roku Nasza Uczelnia uzyskała akredytację CMKP na rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla magistrów fizjoterapii.

Szkolenie rusza od marca 2024 roku.

Nabór kandydatów trwa do 15 grudnia 2023 roku i prowadzony jest przez Urząd Wojewódzki w Krakowie: www.malopolska.uw.gov.pl

[doskonalenie kadr medycznych / szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów / postępowanie kwalifikacyjne / ogólne zasady przeprowadzania postępowanie kwalifikacyjnego]