W dniach 20-22 września 2023 roku w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku odbyła się XLIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Polskie Towarzystwo Antropologiczne (PTA) zostało powołane w 1925 roku, skupia badaczy różnych dyscyplin zajmujących się człowiekiem: antropologów, lekarzy, badaczy kultury fizycznej, socjologów, pedagogów, czy psychologów http://ptantropologiczne.pl/

Obrady konferencyjne toczyły się w wielu sesjach tematycznych, zarówno w formie stacjonarnych wykładów, jak i posterów prezentowanych w formie tradycyjnej. W sesji „Zdrowie” mgr Paulina Handzlik-Waszkiewicz, doktorantka w Zakładzie Anatomii, przedstawiła pracę (wystąpienie ustne) zespołu Handzlik-Waszkiewicz P., Suder A., Sulowska-Daszyk I., Zając B. pt.: „Porównanie aktywności bioelektrycznej mięśni dna miednicy u kobiet po porodzie siłami natury oraz po cesarskim cięciu”. Również w sesji „Zdrowie” dr hab. Agnieszka Suder, prof. AWF z Zakładu Anatomii wygłosiła referat pt.: „Wpływ dwóch typów treningu zdrowotnego na skład ciała oraz poziom asprozyny u mężczyzn z zespołem metabolicznym” (autorzy: Suder A., Makiel K., Targosz A., Maciejczyk M., Haim A.).

Następna, jubileuszowa konferencja PTA odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2025 roku.