Podczas uroczystej kolacji mającej miejsce w trakcie XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki i II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Terapii Ręki (Częstochowa, 29-30.09.2023) dr hab. Marek Pieniążek, prof. AWF, pracownik Zakładu Kinezyterapii, Instytutu Nauk Stosowanych naszej Uczelni, od lat propagujący terapię ręki w Polsce, otrzymał tytuł "Honorowego członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki”.

Serdecznie gratulujemy!