W dniu 27.10.2023 w Warszawie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Terapia Zajęciowa - Praktyka oparta na dowodach naukowych" Podczas konferencji prezentacje wygłosiły: mgr Marta Cichoń - Krzystek, dr Anna Bukowska, dr hab. Edyta Janus prof. AWF, mgr Paulina Kasprzyk, dr Anna Misiorek oraz dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann.