W sierpniu 2023 roku dobiegł końca międzynarodowy projekt badawczy „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education” (2020-1-CZ01-KA203-078267) trwający od 2020 roku w ramach programu Erasmus+ i współfinansowany przez Komisję Europejską.

AWF w Krakowie brała udział w projekcie wraz z Uniwersytetem w Opavie (Czechy) oraz Uniwersytetem w Lleida (Katalonia). Kierownikiem krajowym projektu była dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, a członkami zespołu dr Anna Bukowska i mgr Dorota Kurbiel.

Trzy lata projektu były pracowite i bardzo owocne. Wypełniały je regularne i wielokrotne spotkania, kolejno w każdym z trzech krajach uczestniczących w projekcie. Organizowaliśmy wzajemne wizyty studentów i wykładowców, wykłady i ćwiczenia, a także prowadzenie warsztatów i szkoleń dla osób spoza uczelni zainteresowanych metodą Snoezelen.

Uwieńczeniem projektu było napisanie i wydanie po pozytywnych recenzjach anglojęzycznego podręcznika akademickiego. Każda z części tej publikacji ukazuje metodę Snoezelen z osobnej perspektywy. W przypadku Polski jest to perspektywa terapii zajęciowej.

Jest to pierwsza tego typu książka w skali Europy. Prezentowany podręcznik adresowany jest nie tylko do osób związanych ze szkolnictwem wyższym, ale także do terapeutów zajęciowych, pedagogów specjalnych i psychologów, którzy  chcieliby wykorzystać w swojej pracy możliwości, jakie daje metoda Snoezelen.

Tu można bezpłatnie pobrać książkę:

 https://www.slu.cz/fvp/en/snoezelenoutputs   

Cieszymy się, że jako pracownicy Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie mogłyśmy wziąć udział w tak znaczącym przedsięwzięciu, przyczynić się do propagowania Snoezelen jako nowej metody terapeutycznej oraz zacieśnić naszą współpracę z uczelniami z innych krajów.

Dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Dr Anna Bukowska

Mgr Dorota Kurbiel