Z przyjemnością informujemy, że Rada Naukowa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2022 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej Pani dr hab. Katarzynie Ogrodzkiej-Ciechanowicz. Tytuł osiągnięcia naukowego: Efekty terapii pacjentów przed i po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!