W Warszawie w dniach 30.01.-03.02.2023 odbył się trzeci tydzień szkolenia w programie zaawansowanym Ministerstwa Edukacji i Nauki "Mistrzowie Dydaktyki".

Nauczyciele AWF w Krakowie uczestniczyli we wszystkich trzech ścieżkach programu zaproponowanych przez Uniwersytet w Groningen:

  1. Advanced Qualifications in Teaching: dr Agata Milert (WRR), dr Izabela Górska (WRR). W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu podstawowego. Ścieżka "Advanced Qualifications in Teaching" jest przeznaczona dla nauczycieli, którzy chcą podnieść kompetencje dydaktyczne.
  2. Train the Trainer: dr Magdalena Majer (WWFiS), dr Sylwia Mętel (WRR). Ten moduł został poświęcony na rozwijanie kompetencji osób zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli akademickich. Ścieżka "Train the Trainer" jest przeznaczona dla osób, które są związane z centrami dydaktycznymi na swoich uczelniach lub planują podjęcie tego rodzaju działań.
  3. Educational Leadership: dr Andrzej Markowski (WRR). Kurs dotyczy zarządzania w kontekście dydaktyki. Ścieżka "Educational Leadership" jest przeznaczona dla osób, które zajmują stanowiska kierownicze w instytutach, zakładach, katedrach i innych jednostkach organizacyjnych na uczelniach.