Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

 

Redakcja czasopisma naukowego „Rehabilitacja Medyczna” (ISSN: 1427-9622) informuje, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo jest obecne na nowej liście czasopism punktowanych z wynikiem 100 punktów.

Cieszymy się, że ciężka praca i dbanie o najwyższe standardy wydawnicze, których efektem jest wysoki poziom naukowy publikowanych prac i znaczący wpływ na rozwój nauki, zostały docenione przez grono wybitnych naukowców i specjalistów pracujących w zespołach oceny czasopism MEiN. Nowa punktacja obowiązuje od 1 grudnia 2021 roku.

Autorzy publikujący swoje prace naukowe w czasopiśmie za każdą publikację otrzymają 100 punktów MEiN w następujących dyscyplinach naukowych: inżynieria biomedyczna, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu.

Redakcja nie pobiera opłat za procesy redakcyjne i publikację na łamach czasopisma oraz pozostaje wierna koncepcji otwartego dostępu (Open Access ) zapewniając wolny, powszechny i trwały dostęp do publikowanych treści naukowych.

Kwartalnik indeksowany jest w Scopus, EBSCO, ICI World of Journals, DOAJ. Czasopismo jest także w drugim z trzyetapowego procesu aplikacji do Web Of Science oraz w roku 2022 przystąpi do procesu aplikacyjnego do bazy MEDLINE/PubMedCentral.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów poprzez Panel Redakcyjny.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres Redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z wyrazami szacunku
Redakcja czasopisma naukowego
„Rehabilitacja Medyczna” (ISSN: 1427-9622)

Szanowni Nauczyciele i Studenci

 

W związku utrzymującą się pandemią COVID-19 przypominamy poniższe procedury postępowania.

Procedura postępowania w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2:

 1. Student/ka kierowany/a jest przez Sanepid na izolację domową.
 2. Student/ka informuje drogą mailową Dziekanat WRR i nauczycieli akademickich o izolacji domowej w celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dydaktycznych.
 3. Student/ka nie uczestniczy w zajęciach stacjonarnych na uczelni ale może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych zdalnie.

Procedura postępowania osoby niezaszczepionej przeciw COVID-19 w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2:

 1. Student/ka niezaszczepiony/a przeciw COVID-19 zgłasza fakt bezpośredniego kontaktu przez Internetowe Konto Pacjenta https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta lub przez internetowy formularz Zgłoś kwarantannę https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne.
 2. Student/ka informuje drogą mailową Dziekanat WRR i nauczycieli akademickich o kwarantannie w celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dydaktycznych.
 3. Student/ka nie uczestniczy w zajęciach stacjonarnych na uczelni ale może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych zdalnie.

Procedura postępowania osoby zaszczepionej przeciw COVID-19 w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2:

 1. Student/ka zaszczepiony przeciw COVID-19 – zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie jest kierowany na kwarantannę.
 2. Student/ka może uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych i zdalnych na uczelni.
 3. Student/ka zwraca szczególną uwagę na zachowanie zasad reżimu sanitarnego i obserwuje się pod kątem wystąpienia ewentualnych objawów COVID-19.

Wszystkie aktualne informacje i zalecenia o pandemii dostępne stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Jednocześnie proszę nauczycieli o usprawiedliwianie studentom nieobecności wynikających z izolacji lub kwarantanny i umożliwienie odrobienia treści przedmiotowych w formie możliwej do zrealizowania. Szczególnie dotyczy to zajęć klinicznych, których odrobienie w formie stacjonarnej w placówce klinicznej jest czasami niemożliwe.

prof. dr hab. Piotr Mika
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowe

Informacja dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Terapia zajęciowa i Kosmetologia

Szanowni Państwo

W bieżącym roku akademickim przystąpią Państwo do ustnego egzaminu dyplomowego. Procedura egzaminu dyplomowego wraz z bankiem pytań teoretycznych i praktycznych jest już dostępna na stronie Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w zakładce Studenci/Procedura dyplomowania.

Z poważaniem
dr Dorota Gazurek i dr Katarzyna Chojak-Fijałka
Prodziekani Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

Szanowni Państwo

Zgodnie z Komunikatem J.M. Rektora AWF w Krakowie prof. Andrzeja Klimka z dnia 19.10.2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w dniach od 1 listopada do 14 listopada 2021 r. informuję, że:

 • w dniu 10 listopada (środa) zajęcia kliniczne dla III i IV roku fizjoterapii studiów 5 letnich magisterskich oraz dla II i III roku studiów licencjackich terapii zajęciowej odbywają się zgodnie z klinicznym grafikiem środowym dla tego dnia, natomiast popołudniowe zajęcia dydaktyczne odbywające się w Uczelni realizowane są zgodnie z grafikiem dla zajęć czwartkowych.

Na pozostałych kierunkach kształcenia zajęcia w środę 10 listopada realizowane są w całości zgodnie z grafikiem czwartkowym.

Oprócz tego:

Na III roku fizjoterapii na dzień 3 listopada (środa) przeniesiona została większość zajęć klinicznych z dnia 23 grudnia. Pojedyncze zajęcia kliniczne z dnia 23.12.2021 przeniesiono również na inne dni.

Na stronie internetowej WRR AWF Kraków w przyszłym tygodniu wywieszony zostanie w zakładce: Rozkłady zajęć - uaktualniony harmonogram zajęć klinicznych dla III roku fizjoterapii. Proszę wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z grafikiem.

dr Dorota Gazurek
Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Nauczyciele Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie uczestniczyli w dniach 5-8.10.2021 w kursie zaawansowanym w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnicy szkolenia mogli poszerzyć swoje kompetencje w jednej z trzech ścieżek zaproponowanych przez Uniwersytet w Groningen, który opracował program kursu zaawansowanego. Sztab szkoleniowy z Uniwersytetu w Groningen reprezentowali: Jan Folkert Deinum, Rick Huizinga, Tracy Poelzer, Ine Noben, Iain Johnston‑White.

Nauczyciele AWF w Krakowie uczestniczyli we wszystkich trzech ścieżkach programu:

 1. Advanced Qualifications in Teaching: dr Agata Milert (WRR)
 2. Train the Trainer: dr Magdalena Majer (WWFiS), dr Sylwia Mętel (WRR)
 3. Educational Leadership: dr Andrzej Markowski (WRR)

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Markowski, Rick Huizinga, Sylwia Mętel, Magdalena Majer, Iain Johnston‑White, Ine Noben, Jan Folkert Deinum, Tracy Poelzer, Agata Milert.

W nawiązaniu do informacji z 2 czerwca i 12 lipca 2021 zamieszczonych na stronie Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie ws. wymogów stawianych przez niektóre placówki kliniczne dotyczących informowania o posiadaniu przez studentów certyfikatów potwierdzających szczepienie przeciwko COVID‑19, co stanowiłoby warunek dopuszczenia do zajęć w tych placówkach, stwierdza się, iż organizacja zajęć klinicznych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie umożliwia uczestnictwo w nich wszystkim studentom, bez względu na fakt dobrowolnego informowania lub nieinformowania o posiadaniu dokumentów potwierdzających szczepienie. Tym samym sposób organizacji zajęć klinicznych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej jest zgodny z apelem Ministra Edukacji i Nauki zawartym w piśmie z dnia 14 października 2021 kierowanym do Rektorów Uczelni kształcących studentów na kierunkach medycznych, dotyczącym sposobu traktowania studentów realizujących programowe zajęcia kliniczne.

dr Dorota Gazurek
Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej