Nauczyciele Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie uczestniczyli w dniach 5-8.10.2021 w kursie zaawansowanym w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnicy szkolenia mogli poszerzyć swoje kompetencje w jednej z trzech ścieżek zaproponowanych przez Uniwersytet w Groningen, który opracował program kursu zaawansowanego. Sztab szkoleniowy z Uniwersytetu w Groningen reprezentowali: Jan Folkert Deinum, Rick Huizinga, Tracy Poelzer, Ine Noben, Iain Johnston‑White.

Nauczyciele AWF w Krakowie uczestniczyli we wszystkich trzech ścieżkach programu:

  1. Advanced Qualifications in Teaching: dr Agata Milert (WRR)
  2. Train the Trainer: dr Magdalena Majer (WWFiS), dr Sylwia Mętel (WRR)
  3. Educational Leadership: dr Andrzej Markowski (WRR)

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Markowski, Rick Huizinga, Sylwia Mętel, Magdalena Majer, Iain Johnston‑White, Ine Noben, Jan Folkert Deinum, Tracy Poelzer, Agata Milert.