Szanowni Państwo

Zgodnie z Komunikatem J.M. Rektora AWF w Krakowie prof. Andrzeja Klimka z dnia 19.10.2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w dniach od 1 listopada do 14 listopada 2021 r. informuję, że:

  • w dniu 10 listopada (środa) zajęcia kliniczne dla III i IV roku fizjoterapii studiów 5 letnich magisterskich oraz dla II i III roku studiów licencjackich terapii zajęciowej odbywają się zgodnie z klinicznym grafikiem środowym dla tego dnia, natomiast popołudniowe zajęcia dydaktyczne odbywające się w Uczelni realizowane są zgodnie z grafikiem dla zajęć czwartkowych.

Na pozostałych kierunkach kształcenia zajęcia w środę 10 listopada realizowane są w całości zgodnie z grafikiem czwartkowym.

Oprócz tego:

Na III roku fizjoterapii na dzień 3 listopada (środa) przeniesiona została większość zajęć klinicznych z dnia 23 grudnia. Pojedyncze zajęcia kliniczne z dnia 23.12.2021 przeniesiono również na inne dni.

Na stronie internetowej WRR AWF Kraków w przyszłym tygodniu wywieszony zostanie w zakładce: Rozkłady zajęć - uaktualniony harmonogram zajęć klinicznych dla III roku fizjoterapii. Proszę wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z grafikiem.

dr Dorota Gazurek
Prodziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej